Contact
Unilever

Programma SEPA

Unilever is een van de grootste fast moving consumer goods bedrijven ter wereld. Unilever heeft zich tot doel gesteld: de harmonisatie van de communicatie met de Unilever primaire banken door de implementatie van de doelarchitectuur voor primairy banking (commerciële betalingen). Dit resulteert in een transparant IT-landschap en een reductie van de operating costs.

Project case

Medio 2012 heeft Unilever besloten om het commerciële betalingsverkeer voor alle 28 landenorganisaties binnen de SEPA-zone SEPA-compliant te maken en daarbij het huidige IT-systeem vervangen door een geïntegreerde SAP-module genaamd Bank Communication Management te implementeren. Een internationaal project is opgezet om SAP BCM te implementeren voor alle 28 landenorganisaties van Unilever.

Resultaat

Het SEPA-project heeft de projectdocumentatie opgeleverd en overgedragen aan de interne supportorganisatie voor verdere ingebruikname. Het project heeft de in productie genomen. De resultaten zijn vooral behaald door in een zo vroeg mogelijk stadium de medewerkers van de diverse financiële afdelingen in de landenorganisaties en de IT-auditor van Unilever te betrekken bij het project om daarmee de acceptatie te verhogen. Door het open en intensief samenwerken tussen de stafafdelingen en de financiële afdelingen zijn gedurende de opdrachtperiode de noodzakelijke operationele activiteiten steeds naar behoren uitgevoerd, want de winkel bleef gewoon open tijdens de verbouwing.

Opdracht

Het project had als opdracht het vervangen van het bestaande systeem voor de afhandeling van het betalingsverkeer met de banken in West-Europa per 1 Januari 2013 en het realiseren dat Unilever SEPA-compliant is voor de EU-deadline van 1 Februari 2014. Het project behelst het opstellen van het pakket van eisen, processen en procedures, de configuratie, de realisatie en de implementatie. Voor het vaststellen van de vereisten voor het verkrijgen van de SOX-compliance zijn pilots uitgevoerd op diverse locaties. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot instemming van de IT-auditors en de externe accountant.

De KWD-projectmanager heeft direct een korte scan gedaan om de stand van zaken te bepalen. Daaruit bleek dat de 8 verschillende kavelpartijen binnen het project niet op elkaar waren afgestemd en er was niet geanticipeerd op samenhang en afhankelijkheden met andere projecten binnen Unilever. Al deze zaken zijn vervolgens zo snel mogelijk opgepakt en rechtgetrokken.

“ Actually, I am convinced that if we would not have had a very good PM on our side (Andre) who actually had the capability to delve into the detail and fulfil as well the role of SME and technical expert Unilever would at this moment still not be SEPA-compliant and there would be a major escalation. ”
Sponsor Leo van der Woestijne
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.