Contact
Eneco

Programma PMO op orde

Bij Eneco wordt met het Avanti Programma een nieuw CRM-systeem geïmplementeerd voor meer dan 900 gebruikers, maar het zicht op de financiën raakt langzaam uit beeld. Lees hier hoe de KWD projectmanager de problemen heeft gevonden en opgelost.

Project case

Resultaat

Door de inzet van de KWD projectmanager is er structuur gekomen in de programmafinanciën, wat voor orde en duidelijkheid heeft gezorgd bij alle stakeholders. De programmamanager en projectleiders hebben accurate informatie om hun project onder controle te houden en de stuurgroep heeft de juiste informatie om het project weer te besturen.

Opdracht

Binnen het lopende programma ben ik van start gegaan om de PMO-activiteiten binnen het programma op orde te brengen. Bij aantreden was er weinig inzicht in de programmafinanciën en de 9 deelprojecten, met een totaal  budget van € 11 miljoen. Dit kwam door onduidelijke status van zowel bestedingen als forecasting, het ontbreken van een eenduidige standaard en er was geen duidelijk onderscheid tussen een project/programmabudget en een lopende grootboekrekening. Dit zorgde bij alle betrokken projectleiders, stuurgroep, controllers en andere stakeholders voor een onduidelijke financiële situatie. Mede door het gebrek aan dit inzicht werden stuurgroep en stakeholders geconfronteerd met budget overruns, waardoor het vertrouwen in een goede afloop van het programma langzaam wegebde.

Van alle 9 deelprojecten zijn de bestedingen geïnventariseerd (waaronder alle afgesloten en openstaande orders, facturen en gemaakte uren), waarmee een nieuwe basis is gelegd voor de actuele bestedingen. Hierna is met behulp van de actuele status van de deliverables en de voortgang in de deelprojecten bepaald welke kosten nog gepland zijn en is hiermee een nieuwe inschatting voor de forecast gemaakt. Naast het opnieuw opstellen van het actuele budget is het programmabudget van de grootboekrekening gescheiden, waardoor er is inzicht gecreëerd in de actuele status van zowel programmabudget als de balans op de grootboekrekening.

“ De KWD Project Manager heeft in korte tijd de materie eigen gemaakt, de financiën gestructureerd en gezorgd dat de juiste informatie beschikbaar is om op te sturen. Bovendien was hij een kei in het najagen van alle betrokken projectleiders om op tijd alle juiste informatie boven te krijgen. ”
Opdrachtgever Patrick van Delft, Programmamanager Avanti
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.