Contact
Hogeschool en Universiteit van Amsterdam

Programma Digitaal Toetsen

Ten opzichte van het schriftelijk afnemen van tentamens hebben docenten naast passende software specifieke ondersteuning nodig voor de transitie naar digitaal toetsen. Aanvullende maatregelen zijn bij digitalisering noodzakelijk om de continuïteit en veiligheid, en daarmee de rechtmatigheid van toetsing te kunnen blijven waarborgen.

Project case

Resultaat

Om een stevige basis voor de transitie te realiseren heeft Roger als programmamanager de aanbesteding voor een algemene toetsapplicatie en de implementatie hiervan aangestuurd. Onderdeel daarvan was de conversie en uitfasering van ‘oude’ toetssoftware en het optimaliseren van de ondersteuning over de gehele keten. Het programmateam was compact vormgegeven met inhoudelijk specialisten uit het onderwijs. Hierdoor werd het programma voornamelijk door medewerkers uit de staande organisatie als onderdeel van de operationele lijnactiviteiten gerealiseerd, waardoor de acceptatie van digitaal toetsen als onderdeel van het primaire proces relatief vlot verliep.

Gedurende het programma groeide het aantal digitaal afgenomen tentamens jaarlijks met 50-75%.

Opdracht

Voor het grootschalig digitaal afnemen van tentamens waren voorzieningen beschikbaar waar nog beperkt gebruik van gemaakt werd. Digitaal toetsen gebeurde met verschillende toetsapplicaties met specifieke ondersteuningsbehoefte. De ondersteuning door de centrale ICT- en facilitaire dienst sloot onvoldoende aan op de ondersteuning binnen de faculteiten. De toepassing van digitaal toetsen en ondersteuning aan docenten binnen de faculteiten verschilde onderling.

Roger kreeg de opdracht de toekomstgerichte transitie naar digitaal toetsen voor de HvA en de UvA als eindverantwoordelijk programmamanager samen met een inhoudelijk specialist aan te sturen. Het programma richtte zich op de verandering in de gehele toetsketen en focuste op goede toetsing. Kernwaarden hierbij waren de rechtmatigheid van summatieve toetsen, de bijdrage van formatief toetsen aan het leerproces en optimaal gebruik van de voorzieningen.

Het programma werd in opdracht van de business (gezamenlijk bestuursorgaan) uitgevoerd en raakte alle stakeholders in zowel de afnemende als de dienstverlenende organisatie.

Een extra complicerende factor trad op toen het CvB van de hogeschool en universiteit werd gesplitst maar de centrale diensten als één dienst voor beide instellingen bleven bestaan. De ICT-dienst doorliep een moeizaam professionaliseringstraject. Daarnaast werd het programma geconfronteerd met een stuurgroep waarvan de voorzitter haar opdracht teruggaf. Hierdoor was er enige maanden geen stuurgroep beschikbaar en moest een nieuwe stuurgroep samengesteld worden.

Het programma is na drie jaar succesvol afgerond. De centrale ondersteuning en verantwoordelijkheid voor toekomstige ontwikkelingen zijn bij de lijnorganisatie gelegd en door haar in uitvoering genomen. In navolging hiervan is Roger gevraagd nog een korte periode de diensteigenaar Digitaal Toetsen in de lijn te ondersteunen bij de inbedding van het nieuwe ondersteuningsmodel en het opschalen van de voorzieningen.

“ Roger heeft in een complexe onderwijsorganisatie met veel verschillende stakeholders en dito wensen op voortvarende en proactieve wijze het programma aangestuurd. Door continue focus heeft hij er voor gezorgd dat er een toekomstgerichte transitie naar digitaal toetsen heeft plaatsgevonden waar de HvA en de UvA langdurig veel profijt van zullen hebben. ”
E.E. Verheijck, Vice-provost of innovation in teaching and learning, UvA
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.