Contact
Stater

Professionalisering projectmanagement Stater

Waar staan we met onze projectmanagementorganisatie? Welke stappen kunnen we nemen om nog meer te groeien in professioneel projectmanagement? Hoe kunnen we dat de komende jaren inbedden in onze bedrijfsontwikkeling? Dat zijn de vragen die KWD zijn voorgelegd door Stater.

Project case

Resultaat

Nulmetingsanalyse en bespreking in workshop: Inventarisatie, bespreking en uitdieping verbetervoorstellen wat als input gebruikt is voor de jaarplannen van de projectorganisatie en de verdere ontwikkeling van de vakgroep PUMA.

Opdracht

Om te bepalen waar de projectmanagementorganisatie van Stater staat is een nulmeting uitgevoerd op vijf assen:

  1. Portfoliomanagement
  2. Projectbeheersing
  3. HRM projectmanagers
  4. Kennisdeling
  5. Support

De nulmeting is uitgevoerd met de projectmanagers van Stater.

KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.