Contact
DUO

Professionalisering afdeling projectmanagement

Voor de nieuwe beoogd lijnmanager van de afdeling projectmanagement is een afdelingsplan gerealiseerd die bij moet dragen aan het vergroten van het succes van projectmanagement en de projectopdrachten van DUO.

Project case

Resultaat

Advies over de opzet en inrichting van een nieuwe afdeling projectmanagement. Begeleiding en coachen van de manager projectmanagement om te komen tot een nieuwe inrichting van de afdeling.

Het adviesrapport is gebruik bij de inrichting van projectmanagement met de indeling: aanleiding, vraagstelling en opdracht, de aanpak en uitgangspunten, de huidige situatie, de knelpunten met problemen en oorzaken, voorstel & inrichting projectmanagement nieuwe stijl, verbeterdoelstellingen projectmanagement nieuwe stijl, migratie & transitie en bijlagen (literatuur- en bronverwijzing, functieprofielen en nulmeting van de projectmanagement organisatie.

Opdracht

Aan KWD is gevraagd een afdelingsplan te realiseren met daarin een inrichtingsvoorstel voor een nieuwe afdeling Projectmanagement voor DUO.

Onderdelen van het afdelingsplan waren:

 • Belangrijkste stakeholders en gremia en relatie met afdeling Projectmanagement
 • Relatie met Programmamanagement
 • Processen van de afdeling (m.u.v. van het projectmanagement proces zelf)
 • Inrichtingsvoorstel van de operationele processen van de afdeling, waaronder:
  • MTHV
  • HRM
  • Resourceplanning/management
  • Vakgroep
 • KPI’s
 • Functieprofielen
  • Manager Projectmanagement
  • Projectsupport
  • Programmamanager
  • Projectmanager
  • Projectleider

Indien hulpmiddelen/sjablonen noodzakelijk zijn dan worden die geleverd.

De manager Projectmanagement heeft advies en feedback gekregen hoe de inrichting van nieuwe afdeling plaats moet gaan vinden.

KWD heeft met het inzetten van een senior manager de analyse samen met de beoogde manager projectmanagement uitgevoerd. Dit is gedaan in wekelijkse sessies met nulmeting en adviezen. Het afdelingsplan is wekelijks aangevuld en stukje bij beetje met de opdrachtgever doorgenomen. De opdrachtgever kreeg wekelijks opdrachten mee om informatie aan te leveren en nulmetingen uit te voeren. Wekelijks is de opdrachtuitvoering op proces, plezier en progressie gemeten.

 

“ Met de KWD manager was de samenwerking een prettige manier van werken, interactief leuke manier van leren, het was altijd heel helder en gaf mij energie. Ik ben content over het eindresultaat en kijk heel positief terug op het proces van het realiseren van het adviesrapport: samen erover nadenken en bewust ervoor de tijd nemen. Het adviesrapport is gefundeerd, goed qua structuur en niet te star. Zelf heb ik een duidelijke groeilijn doorgemaakt en heb ik veel inzicht gekregen in hoe een projectmanagement afdeling ingericht moet worden, gewoon 100% tevreden. ”
Opdrachtgever Jos Oosterkamp
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.