Contact
APG / Loyalis

Professionaliseren projectmanagementorganisatie

APG vindt het belangrijk de kostprijs per verzekerde te reduceren. Bestaande werkprocessen en projectmanagement zijn door APG op waarde onderzocht om efficiënter, effectiever en goedkoper te maken. Hierdoor heeft APG besloten projectmanagement verder te professionaliseren.

Project case

Resultaat

De bedrijfsonderdelen hebben een onafhankelijk beeld gekregen over de volwassenheid van hun projectorganisaties en er is een eerste inzicht gecreëerd welke verbeteracties per bedrijfseenheid uitgevoerd kunnen worden. De plannen daarvoor zullen de komende periode effect krijgen bij de uitvoering van de projecten op efficiëncy, effectiviteit en lagere uitvoeringskosten.

Opdracht

KWD Resultaatmanagement, specialist in senior project- en programmamanagement en professionaliseringdiensten, is gevraagd om te starten met het professionaliseringsprogramma voor projectmanagement van deze bedrijfsonderdelen van APG/Loyalis.

De projectvolwassenheid en ambitie is op de assen opdrachtgever, stuurgroep, beheersing, human resourcemanagement, kennismanagement, supportmanagement en projectmanagement office per bedrijfsonderdeel vastgesteld. Per bedrijfsonderdeel zijn workshop uitgevoerd met het Management Team (MT), de senior projectmanagers, de informatiemanager en de financiële controller. Vooraf zijn individuele gesprekken met keyspelers uitgevoerd en zijn selfassessment vragenformulieren uitgezet en ingevuld die als input zijn gebruikt voor de workshops.

De verbeteracties per bedrijfsonderdeel zijn vastgesteld die door de MT’s zelf uitgevoerd gaan worden. Er is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit informatiemanagers van de bedrijfsonderdelen inclusief de manager projecten van CIS. Deze groep synchroniseerde de verbeterplannen en ondersteunde de MT’s om de doelstellingen, problemen, oorzaken en verbeteringen specifiek te maken. Als afsluiting is een overall analyse en samenvatting van de uitgevoerde workshops, resultaten en verbetervoorstellen gemaakt. Deze zijn gepresenteerd en besproken in een separate teamsessie van de Directie APG/Loyalis.

De bedrijfsonderdelen zitten nu in de uitvoeringfase van de verbeterplannen. Deze projectvolwassenheid metingen moeten halfjaarlijks weer uitgevoerd gaan worden om de voortgang en het efect te meten van het verder professionaliseren van de projectmanagement organisaties van de bedrijfsonderdelen.

“ KWD is er in geslaagd om in een aantal motiverende sessies het management te brengen tot inventarisatie van een groot aantal verbetervoorstellen. Op basis van deze globale inzichten zal nu gewerkt moeten worden aan de prioritering en onderlinge samenhang van op te starten projecten. Ook zal een volgsysteem ontwikkeld moeten worden waarin de projecten voldoende objectief evalueerbaar zijn. ”
Opdrachtgever Jo van Engelen, voorzitter Directie APG/Loyalis en lid Raad van Bestuur APG
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.