Contact
Unilever

Product Lifecycle Management

De implementatie van product lifecycle management is het grootste veranderprogramma dat ooit door Unilever R&D is uitgevoegd. De ervaring met veranderprogramma’s is gering. KWD projectmanager, Bas van der Meijden, was als Change Manager verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van deze verandering.

Project case

Resultaat

Met zijn kennis en ervaring droeg hij bij aan de continue ontdekkingstocht hoe deze verandering goed te managen op een manier die past bij Unilever en R&D in het bijzonder.

De 11 sub-categorieën zijn vanaf september 2013 in verschillende fases gestart met de uitrol van het nieuwe businessproces en de ondersteunende tool (SAP PLM). Elke categorie heeft naast de algemene voordelen ook extra voordelen gevonden en deze daarop gedeeld met de andere categorieën.

In september 2015 werken >3100 mensen wereldwijd in SAP PLM aan alle nieuwe specificaties (ca 50.000 per jaar). De categorieën bereiden zich voor op een volgende grote release in november 2015 waarbij een volgend deel van het business proces door SAP PLM wordt ondersteund.

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de laatste grote release in volle gang. Vanaf medio 2016 zal stap voor stap het bestaande specificatie management systeem uit gefaseerd worden en zullen de Supply Chain systemen rechtstreeks vanuit SAP PLM gevoed worden.

Opdracht

Unilever is georganiseerd in 11 verschillende sub-categorieën die ieder verantwoordelijk zijn voor hun eigen productportfolio. De benodigde verandering zal daarom met elk van deze categorieën apart afgestemd en bestuurd moeten worden.

Nadat de belangrijkste gedragsveranderingen gedefinieerd waren, heeft Bas een blauwdruk gemaakt van het veranderprogramma. Deze blauwdruk bestond uit standaard onderdelen zoals training en communicatie, maar ook uit activiteiten om de blauwdruk aan te passen aan de karakteristieken van de verschillende categorieën.

Elke categorie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het veranderprogramma in de eigen categorie. Bas heeft samen met de programmamanager het bestuursmodel hiervoor gedefinieerd en opgezet. In zijn rol is Bas de linking pin tussen de afzonderlijke categorieën en het centrale programmateam. Hij controleert de voortgang van het veranderprogramma per categorie en of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Daarbij stimuleert hij het continu leren van de veranderteams en het programma team en stimuleert hij het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de verschillende teams.

“ De belangrijkste factor voor het succes van de lancering van nieuwe software is hoe verandermanagement wordt aangepakt. Bas heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten en uitvoeren van het verandermanagement en daarmee aan het succes van het hele programma. ”
Opdrachtgever Peter Schrooyen, Programma Directeur PLM voor Unilever R&D

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.