Contact
PostNL

PostNL & SAP : Gewoon Doen !

PostNL heeft gekozen voor ICT-beleid waarbij het standaard-software pakket SAP wordt toegepast voor ondersteuning van bedrijfsprocessen. Implementatie langs twee dimensies georganiseerd. Ten eerste het maken van een roadmap, ten tweede het inregelen van een standaard implementatie-aanpak. De afdeling ICT Mail Business Consultancy is gevraagd dit vorm te geven.

Project case

Resultaat

Ton Folge, Manager Business Consultancy & Projectmanagement: “Met deze aanpak zijn circa 10 studies uitgevoerd. Het merendeel is uitgemond in een SAP realisatietraject. De uitvoering van de SAP Roadmap heeft hiermee een belangrijke impuls gekregen”.

 De uitgevoerde Feasibility studies betroffen onder andere:

  • Basisregistratie Medewerkers TPG Post
  • Basisregistratie Bestuurlijke organisatie TPG Post 
  • Aan- en afvoerregistratie Collectie, Sortering en Distributie
  • Halen, Brengen & Buslichting
  • Technische dienst Sortering
  • Verkoop-, project- en opbrengstenadministratie ICT Mail 

Aanpak

De implementatie aanpak is langs twee dimensies georganiseerd. Ten eerste het maken van een roadmap: een overkoepelend plan met een horizon van 5 jaar waarin SAP-projecten zijn vastgesteld. De tweede dimensie is het inregelen van een standaard implementatie-aanpak. In deze implementatie-aanpak is de eerste fase het beoordelen of een bedrijfsproces met SAP ondersteund kan worden: een Feasibility Study.  Aan de afdeling ICT Mail Business Consultancy (BC) is gevraagd om deze Feasibility Studies te organiseren en uit te voeren.

Ton Folge, manager ICT Mail BC: “SAP vraagt om geïntegreerd denken en handelen. Dit vereist een nieuw referentiekader waarbinnen business én ICT gaan werken. Met het opzetten van een aanpak voor SAP-projecten is dit referentiekader gemaakt. Om de benodigde trekkracht te mobiliseren heeft Ton Folge aan Arjan Jonker van KWD Resultaatmanagement gevraagd om het proces in te richten en samen met SAP- en business consultants een aantal van deze studies uit te voeren.

Ton Folge: “met name de combinatie van SAP-kennis, het pragmatisch en hands-on opereren en het vermogen om veranderingen in gang te zetten sprak me aan in de KWD-er”.  Onder leiding van de KWD-manager ging een  klein team van business experts, business- en SAP-consultants aan de slag met de feasibility studies. Aanleiding was vaak het willen vervangen van legacy applicaties.  Middels workshops, waarin ook businessmanagers en informatiemanagers deelnamen, zijn de business-eisen gedefinieerd, is de processcope bepaald en is gezocht naar het verbeterpotentieel door het inzetten van SAP.  De rol van de KWD manager omvatte naast de aansturing van de trajecten ook het opzetten en leiden van de workshops en het organiseren van de vervolg besluitvorming.

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.