Contact
PostNL

PISA, cloudmigratie van bedrijfsapplicaties

PostNL heeft de afgelopen jaren haar omzet op brieven en postbusstukken sterk zien dalen. Hoewel de omzet aan de kant van pakketten sterk stijgt kan dit het ontstane gat niet dichten. Dit leidde ertoe dat PostNL haar operationele kosten heeft herzien en tot de conclusie is gekomen dat zij haar kosten kan reduceren en flexibiliseren door alle bedrijfsapplicaties in de cloud te brengen.

Project case

Resultaat

De analyse van het project door de KWD projectmanager bij overname liet zien dat budget, scope en planning niet in lijn waren met de baseline. Hij heeft ism de programma manager een plan opgesteld om het project weer onder controle te brengen. Het resultaat is een volledige herziening van het deelproject Mail. De scope is teruggebracht naar 14 applicaties en het budget is aangepast.

Door de mensen bijelkaar te brengen is er aandacht en begrip voor elkaars problematiek wat ertoe heeft bijgedragen dat de kwaliteit van de geleverde prestaties is vergroot en de relatie tussen opdrachtgever en leverancier sterk is verbeterd.

Opdracht

De scope van het project is de cloudmigratie van bedrijfs-applicaties van het bedrijfsonderdeel Mail. Initieel betrof de scope 77 applicaties. De cloudmigratie is beschreven in het PID waarin ook een integrale planning is opgenomen met een gefaseerde aanpak. Het project is opgebouwd uit een pilot fase obv 5 applicaties met een verschillende basis (PaaS, IaaS en SaaS) en uitrol fase die gebaseerd is op verschillende waves met een variatie in applicaties qua omvang en complexiteit. Het project kent in de pilot fase al behoorlijke tegenslagen. Afhankelijkheid van kernel componenten die nog niet gereed zijn vertragen de activiteiten. Connectiviteit, Security en Identity & Access Management vraagstukken vragen een langere doorlooptijd dan voorzien. Ook blijkt het ‘cloud-ready’ maken van legacy-applicaties een uitdagende en tijdrovende klus.

De opdracht is om de besturing van het project over te nemen. Dit is voor dit project de 3e keer dat er van projectmanager wordt gewisseld. Uitdagingen zijn herziening van de scope, het op orde brengen van het projectbudget en het op een juiste wijze besturen van de externe leverancier(s). De KWD projectmanager heeft een optimalisatie van de besturing van de lopende projecten doorgevoerd door, ism met de programma manager en de leverancier, de projectbezetting te optimaliseren en een informatievere manier van voortgangrapportage te introduceren. Daarnaast heeft hij de kosten van het project in kaart gebracht, inclusief de kosten van de nog te starten applicatie-migraties waardoor hier nu echt op gestuurd kan worden. Naast besturing is het doel ook een geactualiseerde en juiste budget aanvraag in te dienen bij de stuurgroep PISA. Er zijn maatregelen genomen in de vorm van een reductie van de scope van het project en obv daarvan is een aangepaste planning opgesteld.

“ De bijdrage van de KWD projectmanager heeft geleid tot een verbeterde samenwerking en voortgang in het programma . ”
Sogeti Delivery Manager Ronald Verbraak
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.