Contact
Vereniging Eigen Huis

Ontwikkelen KeuringsApp

Vereniging Eigen Huis (VEH) is een consumentenorganisatie die opkomt voor haar ruim 740.000 leden, daar waar de belangen van de eigenwoningbezitters in het gedrang zijn of lijken te komen. Dagelijks helpen zo’n 230 collega’s hen bij het kopen, verbouwen, bewonen en verkopen van hun woning.

Project case

VEH biedt haar leden de mogelijkheid om een keuring te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige waarmee ze direct inzicht krijgt in de bouwkundige staat van de nieuwbouwwoning of bestaande woning, die ze willen kopen of verkopen.

Resultaat

In korte tijd heeft Remmelt als VEH-projectmanager met zijn team via een RFI- en RFP-fase de juiste leverancier geselecteerd, die in staat was om met de nieuwste HTML-5 technologie een webapp te ontwikkelen, die op zowel Windows, Android als iOS werkt en zowel offline als online functioneert. Vervolgens is met een scrum-a   anpak in nauwe afstemming met de gebruikersorganisatie de applicatie ontwikkeld, zowel een keuringsapp als een beheerapp. De keuringsapp faciliteert de bouwkundigen die voor Vereniging Eigen Huis keuringen uitvoeren optimaal in het vastleggen van gegevens over de staat van de woning, het genereren van rapporten en het uitwisselen van gegevens met de backoffice van VEH.

Door een gefaseerde invoering, waarbij eerst een pilot is gedraaid en vervolgens in groepen de bouwkundigen zijn opgeleid is de implementatie succesvol verlopen. Dit alles is gerealiseerd binnen de met de directie afgesproken kaders qua tijd, budget en kwaliteit.

Opdracht

Het mogelijk maken van dit resultaat is onder regie van Remmelt uitgevoerd:

  • Inkoopselectie met een RFI en een RFP-fase en tevens een Proof of Concept
  • Het doorlopen van de onderhandelingen met de leverancier
  • Het in kaart brengen en realiseren van een toekomstvaste architectuur voor de gegevensvastlegging en -uitwisseling tussen app en backoffice
  • Het inbedden in de beheerorganisatie van de leverancier en de nieuwe werkprocessen rondom gegevensuitwisseling
  • Het samen met de gebruikersorganisatie ontwikkelen van de App voor het registreren van de keuringsgegevens en het genereren van het rapport
  • Het samen met de beheerorganisatie ontwikkelen van de beheerapp voor het monitoren en beheren van de keuringsgegevens
“ Remmelt zet een goede structuur neer en weet met het team een succesvol resultaat neer te zetten. Hij stuurt pro-actief op risico’s. Met humor leidt hij het project naar de eindstreep.Remmelt heeft met zijn projectteam gerealiseerd dat onze bouwkundigen keuringen kunnen uitvoeren met een nieuwe applicatie. Een ervaren projectmanager, die zijn team goed neerzet en volhardend is tot het einde. ”
Maria Vemer, Manager Project, Proces en Informatie
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.