Contact
Engie

Ontsluiting van de tuinbouwmarkt voor Engie

Engie (voorheen GDF SUEZ) ziet kansen voor haar zakelijke dienstverlening op de Nederlandse tuinbouwmarkt. De ondernemers actief op deze markt verbruiken grote volumes gas om de kassen te verwarmen waarin groente, fruit en bloemen worden geteeld en gekweekt. Door Engie’s internationale marktpositie kan gas tegen een interessant tarief in deze markt worden aangeboden.

Project case

De Nederlandse tuinder is gewend om zijn energiebehoefte via een online platform in te kopen. KWD heeft Engie geholpen met het contracteren en implementeren van zo’n platform en het lanceren van de gewenste propositie op de tuindersmarkt.

Resultaat

Om tot de lancering van deze propositie te komen heeft de KWD’er er voor gezorgd dat alle betrokken partijen (van inkoop, legal, marketing, IT en leveranciers) optimaal hebben samengewerkt. Deze samenwerking heeft er toe geleid dat Engie haar (potentiele) klanten een platform aan kan bieden waarop zij hun energiebehoefte efficiënt in kunnen vullen. Om dit mogelijk te maken heeft het project de volgende hoofdproducten opgeleverd:

  • Een contract met de leverancier van de platformsoftware
  • Maatwerkaanpassingen aan de software om deze geschikt te maken voor de door Engie beoogde markt
  • Interfacing naar het platform om deze van prijs en verbruiksinformatie te voorzien
  • Processen en werkinstructies voor de Engie backoffice om de klanten in het platform te bedienen
  • Marketingmiddelen voor de tuindersmarkt

Opdracht

Bij de start van de KWD’er was er reeds een marktstudie verricht en een shortlist samengesteld van potentiele leveranciers. De eerste fase van het project bestond uit het doorlopen van een RFP procedure met de leveranciers uit de shortlist om tot de selectie van een voorkeurspartner te komen. Al snel bleek slechts 1 leverancier aan de gestelde eisen te voldoen en accordeerde de stuurgroep het starten van de contractering. Gezien het verschil in organisatieomvang en cultuur tussen corporate Engie enerzijds en de leverancier uit het Nederlandse mkb segment anderzijds, heeft de KWD’er tijdens de contractbesprekingen gefocust op het dichten van de verschillen tussen de corporate kwaliteitsprocessen en de snelle mkb pragmatiek. Na het doorlopen van een zorgvuldig proces werd er in de zomer van 2015 een contract door beide partijen ondertekend waarmee de implementatie van start kon.

Tijdens deze implementatie werd het platform door de leverancier geschikt gemaakt voor de Nederlandse tuindersmarkt en aangepast naar de wensen van Engie. Het Engie projectteam zorgde er parallel voor dat alle benodigde informatie naar het platform wordt gepubliceerd en de benodigde middelen en instructies aanwezig waren om het platform in de markt te lanceren. Door de voortgang goed te monitoren in vaste overlegcyclussen en te richten op het pragmatisch oplossen van incidenten heeft de KWD’er ervoor gezorgd dat het platform medio december 2015 op tijd en binnen budget succesvol is gelanceerd.

Met deze lancering is Engie er klaar voor om de Nederlandse tuindersmarkt te veroveren en is er een stevige stap gezet in het voorbereiden van een online energie handelsplatform voor verdere professionalisering en digitalisering in andere markten en landen.

“ Doordat Gert-Jan voldoende in de inhoud dook om deze te kunnen abstraheren naar een niveau dat voor alle betrokken partijen was te begrijpen kon hij de verbindende factor zijn en voor dit prachtige projectsucces zorgen. ”
Danny Pieters, opdrachtgever

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.