Contact
Noordhoff Professional

Noordhoff Professional Method

Noordhoff Professional brengt kennis dichtbij. Voor professionals en organisaties die efficiënt en veilig willen werken. Samen met klanten ontwikkelt Noordhoff Professional digitale werkplekondersteuning en slimme, persoonlijke leertechnologie. Om dit zo goed als mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de klant, is door Consultancy & Support de Noordhoff Professional Method ontwikkeld. Noordhoff is daardoor nog beter voorbereid op invoering en support van de digitale leertechnologie die aan klanten wordt aangeboden.

Project case

Resultaat

In de Noordhoff Professional Method staat centraal dat de levering en implementatie van de leertechnologie in lijn is met wat beloofd is aan de klant en voldoet aan de klant verwachting. Dit gebeurt efficiënt en effectief met een gestandaardiseerde implementatie-methode voorzien van producten en best practises. Zowel Consultancy als Support is hierin meegenomen, zodat bij elk project een zorgvuldige overdracht plaatsvindt van Implementatieproject naar Support. Support is daarmee ook goed voorbereid om de klanten te helpen de digitale leertechnologie nog beter in te zetten.

Opdracht

De afdeling Consultancy is binnen Noordhoff Professional verantwoordelijk voor de levering van de leertechnologie aan klanten. Hierin staan gestandaardiseerde inrichtingen van de leertechnologie centraal, die op verzoek van de klant aangepast kunnen worden binnen de mogelijkheden die er zijn.

Per 1 Januari 2021 heeft Noordhoff Professional aan KWD gevraagd om de projectleiding te nemen voor de grotere projecten, en hiervoor de implementatiemethode te standaardiseren. In Juni zag de Noordhoff Professional Method het levenslicht, en is in gebruik genomen bij de nieuwe projecten.

Door de invoering van de Noordhoff Professional Method is de werkwijze verbeterd en zijn documenten vernieuwd en gestandaardiseerd. Dit heeft geleid tot verbeterde issue en risk management en een verbeterd beheer proces. Daarnaast zijn de projectactiviteiten in een project-calculator bijgewerkt, waardoor projecten een accuraat projectbudget hebben gekregen.

Het resultaat is dat de projecten beter controleerbaar zijn en het projectportfolio beter beheersbaar is geworden. Dat uit zich in een stabiele capaciteitsplanning van Consultancy. De rol-omschrijvingen van projectleiders en accountmanagers zijn doorgelicht en in lijn gebracht met de activiteiten die gedurende de invoering aan bod komen.

In de tweede helft van 2021 zijn ook de activiteiten en processen van Support bekeken. De Support medewerkers zijn getraind in de nieuwe leertechnologie. Hierdoor is Support goed in staat om klantvragen op te pakken. De Support processen en Support organisatie zijn hierbij geoptimaliseerd en er is ook een nieuwe Support tool geïntroduceerd om goed samen te werken met een partner in digitale leertechnologie.

Met de komst van een dashboard met KPI’s op het gebied van projecten, portfolio en support is dit alles beter inzichtelijk gemaakt voor het management.

Met de komst van KWD, in de persoon van Dirk-Jan Peters, heeft het vak van projectmanagement geleid tot een professionalisering van Consultancy. Daarnaast is Support middels processen, organisatie en tooling beter voorbereid op het ondersteunen van klanten in de nieuwe leertechnologie. Dirk-Jan heeft hierin ook zijn ervaring kunnen inbrengen van vele jaren van systeem – en software-implementaties.

“ Dirk-Jan heeft de Noordhoff Professional Method succesvol gelanceerd, en daarmee is de voorspelbaarheid van projecten toegenomen. Dirk-Jan heeft daarnaast de voortrekkersrol gepakt binnen het Support team om een nieuwe Support tool te implementeren en te laten landen binnen het team. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat de overdracht tussen Consultancy en Support goed is omschreven. Hierdoor is de nieuwe leertechnologie goed geland bij de Noordhoff klanten. ”
Sander ter Heurne (Consultancy), Linda van der Wel (Support)

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.