Contact
PostNL

Nieuw ICT distributielandschap voor Pakketten

Het ICT distributielandschap van PostNL Pakketten is verouderd. De kosten zijn hoog, de time to market is lang, het systeem kan de groei van pakkettenvolumes niet meer aan, en de handterminals van pakketbezorgers vallen steeds vaker uit. Hoog tijd dus voor een vernieuwingsslag. Maar hoe pak je dat aan? En hoe zorg je ervoor dat de winkel gewoon open blijft? Want elke dag moeten er wel gewoon een miljoen pakketjes bezorgd worden.

Project case

Resultaat

Het resultaat bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst hebben alle pakketbezorgers in Nederland en België een nieuwe, moderne handterminal gekregen. Daarnaast zijn er apps ontwikkeld voor de terminals die het werk van de pakketbezorger een stuk efficiënter maken. Deze apps zijn gemakkelijk en op afstand te installeren en van updates te voorzien. Bovendien staan de handterminals continu in verbinding met een nieuw distributiesysteem, zodat zowel op de distributiecentra, als bij klanten, altijd de actuele status van een pakket is in te zien. Het project heeft uiteindelijk geresulteerd in tevreden gebruikers, lagere TCO, kortere time to market en een betere dienstverlening.

Opdracht

Het project heeft tot doel het complete ICT distributielandschap van PostNL Pakketten te vernieuwen en voor te bereiden op de toekomst en dient als voorbeeld voor andere logistieke onderdelen binnen PostNL.

De KWD projectmanager is begonnen met een onderzoek naar de huidige situatie. Waar zitten de grootste knelpunten, wat gaat goed en wat moet absoluut anders. Vervolgens is hij, na afstemming met alle direct en indirect betrokkenen binnen de verschillende ketens, aan de slag gegaan met het SMART maken van alle requirements, zowel functioneel, technisch, als non-functioneel.

Op basis van alle eisen en wensen is de KWD projectmanager een tweetal selectietrajecten gestart om een ICT distributiesysteem en nieuwe handterminals aan te schaffen. Hierbij zijn ook de andere logistieke onderdelen van PostNL meegenomen.

Om zo vroeg mogelijk inzicht te krijgen of de nieuwe systemen en hardware goed werkten en voldeden aan de eisen, is er eerst een Proof of Concept, later een uitgebreide Pilot en vervolgens een gefaseerde uitrol, gedaan. Door deze projectaanpak kwamen de benodigde aanpassingen al vroeg aan het licht en was het bovendien mogelijk om per distributiecentrum afzonderlijk over te gaan op de nieuwe situatie. Zo zijn binnen een paar maanden tijd alle 25 distributiecentra in Nederland en België omgezet naar de nieuwe situatie.

Door continue afstemming met alle betrokkenen, zowel binnen Pakketten als daarbuiten, is niet alleen een mooi resultaat neergezet, maar dient dit project ook als voorbeeld voor implementaties bij de andere logistieke onderdelen van PostNL.

“ De vervanging van de handterminals en distributiesoftware was voor PostNL Pakketten een erg belangrijk en groot project. Patrick heeft met veel kennis en overzicht dit project op een zeer goede wijze geleid. ”
Leendert-Jan Plaisier, Directeur Operations PostNL Pakketten
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.