Contact
Ministerie van BZK

Nieuw bevolkingsregister – Basis Registratie Personen

De BRP is een volledig digitale voorziening die persoonsgegevens bevat van alle inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (de niet-ingezetenen). Operatie BRP is verantwoordelijk voor de realisatie van het centrale deel van deze digitale voorziening en voor de migratievoorzieningen die de transitie van afnemers en gemeenten ondersteunen.

Project case

Resultaat

Door het inrichten van een helder voortbrengingsproces, het aanbrengen van focus en door het verbeteren van de sfeer en samenwerking in het BRP-team is het de KWD projectmanager gelukt de belangrijke mijlpaal “mutatieleveringen” volgens planning op te leveren. Hierna is de productiviteit verder verbeterd door het invoeren van releasematig werken en het introduceren van plateau planningen en werkpakketten voor het hele project. Verder heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een andere inrichting van het project met als doel een verbeterde aansluiting tussen alle teams in het project te bereiken. Hierna heeft hij de rol van Team manager Architectuur & Ontwerp op zich genomen, en heeft hij de verantwoordelijkheid gekregen voor de overall planning en de vulling van de voortbrengingsfabriek.

Opdracht

Binnen Operatie BRP is het project Ontwerp en Realisatie verantwoordelijk voor het stapsgewijs ontwikkelen, testen en voor acceptatie opleveren van de centrale voorzieningen en de bijbehorende migratievoorzieningen ten behoeve van de overgang van de oude naar de nieuwe situatie.

Het project is in 2013 doorgestart en nam daarmee alle eerder opgebouwde kennis en tevens de bezetting mee. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling is het (in de zomer van 2013 opgestelde) BRP Opleverplan.

De KWD projectmanager was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderdeel Basis Registratie Personen (BRP), de nieuwe centrale voorziening (exclusief de migratievoorzieningen). Dit is  een maatwerk Java applicatie die ontworpen, gebouwd en getest wordt door drie scrumteams (ca. 20 FTE). Na de doorstart van het project is de behoefte ontstaan om op korte termijn een concreet resultaat te behalen. Daarbij is gekozen voor het onderdeel mutatieleveringen. De KWD projectmanager is gevraagd de situatie in het team te verbeteren en de tijdige oplevering van mutatieleveringen vanwege de grote druk toch haalbaar te maken. Naast zijn rol als teammanager heeft hij ook de rol van projectmanager van het BRP deel en Product Owner voor de drie betrokken scrumteams vervuld. Als product owner was hij onder andere verantwoordelijk voor het stellen van prioriteiten en het beheren van het backlog.

“ De KWD projectmanager is sterk in het gestructureerd en op een heldere manier uitvoeren van de activiteiten. ”
Cor Franke, Gedelegeerd Opdrachtgever Operatie BRP

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.