Contact
Nederlandse Spoorwegen

Neerzetten scaled agile software fabriek

De applicatie waarin de NS haar landelijke materieelplanning maakt is dringend aan vervanging toe. Het project loopt al een tijdje maar door diverse scope discussies was er  onvoldoende zicht op het halen van de deadline. Toch is het gelukt het project op de rails te krijgen!

Project case

Resultaat

Het project loopt nu voorspoedig. De echte bottlenecks zijn geïdentificeerd en stuk voor stuk opgelost. Het project heeft nu een eenduidige doelstelling, de discussies over de methodiek van logistieke planning zijn beslecht en er is een delivery team neergezet en zodanig opgeschaald dat het in staat is het gestelde doel tijdig te halen. Dit betreft zowel het ontwerp en architectuur team als 4 parallelle agile scrum teams. Ook ligt er een solide en haalbaar plan voor de rest van het traject.

Opdracht

De KWD projectmanager is ingezet als project- en afdelingsmanager binnen de Donna Service Organisatie (DSO). Het doel van het project is het vervangen van de landelijke materieel planningsapplicatie vóór het einde van 2019. Het project is onderdeel van een groter programma waarbij de oude legacy systemen van NS (25 jaar oud) worden uitgezet. Het project heeft een omvang van ongeveer 3000 functiepunten en moet binnen 2 jaar worden ontwikkeld binnen een budget van ongeveer 10 mln euro. Toen de KWD projectmanager het stokje overnam van zijn voorganger speelden een aantal lastige uitdagingen. De belangrijkste hiervan waren discussies over de te gebruiken logistieke planningsmethodiek, twee conflicterende doelstellingen (vervangen van de applicatie voor de deadline en het herontwerp van het bedrijfsproces), onvoldoende capaciteit voor het maken van specificaties en kennis- en snelheidsverlies door een hoog verloop in het team. De KWD projectmanager heeft deze uitdagingen eerst inzichtelijk gemaakt en vervolgens voortvarend opgelost. Daarbij heeft hij de relatie met de business geïntensiveerd en verbeterd.

“ De KWD projectmanager heeft bij het NS programma VPT Planning Uit een enorme impuls gegeven aan de ontwikkeling van het nieuwe Materieel Planning systeem door zijn Agile Project Management visie daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Strakke sturing op scope en een gedegen voorbereiding voor de agile teams kenmerken zijn aanpak. ”
Ed Hibbel, programmamanager VPT Planning Uit

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.