Contact
Interpolis

Mentale upgrading van een ICT beheerafdeling

Het Plato Competence Centre biedt ICT dienstverlening en beheer aan op een belangrijk ontwikkelplatform bij Interpolis. Dienstverlening PCC werd eind 2002 door de Marktorganisaties van Interpolis als onvoldoende ervaren. Daarnaast had men moeite om de budget bewaking op de afdeling sluitend te krijgen en zag men geen mogelijkheid uit deze impasse te komen.

Project case

Resultaat

De afdeling werd met ingang van 1 januari 2004 ondergebracht bij Concern ICT. De processen en rapportages werden verbeterd en de dienst afnemende partijen kregen inzicht in de PCC activiteiten en de behaalde servicelevels. De laatste 2 maanden van de opdracht waren deze servicelevels op het gewenste niveau en constant.

Dit resultaat werd door de KWD manager vooral behaald door het open en intensief communiceren over de knelpunten met de marktorganisaties en het benoemen, meetbaar en inzichtelijk maken van de gewenste servicelevels.

Opdracht

De verzekeringsorganisatie Interpolis heeft in 2002/2003 ongeveer 50% (28 hoofdsystemen) van haar bedrijfskritische applicatie ontwikkeld met Plato. Plato is een programmeer hulpmiddel waarmee kennisregels worden ingebracht en omgezet naar werkende programmatuur. De daarvoor benodigde tool-, infrastructurele- en processupport wordt door de afdeling (PCC) Plato Competence Center uitgevoerd.

De KWD manager is gevraagd een advies te geven om te komen tot een verbetering van de PCC afdeling. Dit advies werd omgezet in een daarop gebaseerd implementatieplan die door de KWD manager werd gerealiseerd.

Het implementatieplan bestond uit 3 onderdelen:

  1. Bepaal een passende organisatievorm en –plaats voor de afdeling PCC
  2. Voer verbeteringen door in de Plato-tool, de processen, de personele bezetting en de financiële huishouding waardoor PCC het gewenste service-level niveau bereikt
  3. Garandeer de going-concern activiteiten gedurende de uitvoering van deelopdracht 1 en 2.

 

“ KWD heeft in deze opdracht bewezen met haar pragmatische, open en hands-on mentaliteit een betrouwbare partij te zijn voor complexe en omvangrijke ICT organisatievraagstukken. ”
Cor Broekhuizen, Manager Ontwikkeling Concern ICT

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.