Contact
Grote publieke financiële organisatie

Master Information Hub

Uw informatie over uw klanten zit in uw systemen. Als de klant belt hebt u een volledig beeld nodig van de klant, echter dan blijkt dat deze onvolledig is.

Project case

Resultaat

Bij een grote financiële organisatie blijkt het lastig om een alles omvattend klantbeeld te krijgen. De data is aanwezig maar zit in diverse legacy systemen die met een ander doel zijn opgezet waardoor het telkens weer tegenvalt om dit in samenhang te kunnen ontsluiten.

Opdracht

Het project bestaat uit de verwerving en de implementatie van een nog aan te besteden systeem Master Data Management-achtige oplossing voor een grote financiële organisatie. Het uiteindelijke doel is om een ontkoppelpunt te bouwen dat data uit meerdere legacy systemen kan benaderen en in context vervolgens beschikbaar stelt aan portals en andere afnemers.

Het systeem moet in het huidige complexe landschap worden geïmplementeerd zonder dat dit effect heeft op de bestaande QoS.

Na een Europese aanbesteding op basis van BVP, is met de gekozen leverancier en met teams in India, Nederland en Roemenië is het traject gestart om de oplossing te implementeren.

De rol van de KWD manager was het managen van de leverancier en de Nederlandse teams op basis van de BVP spelregels. Dit binnen een zeer politieke organisatie, waarbij de belangen slechts beperkt in elkaars verlengde lagen.

Gedurende het traject bleek dat de leverancier feitelijk gezien niet kon leveren met de kwaliteit en volumes die nodig zijn voor de opdrachtgever. Hierover is door de projectmanager meerdere malen geëscaleerd, hetgeen geleid heeft tot werkbare afspraken over en weer en het uiteindelijke resultaat.

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.