Contact
KPN Mobile

KWD legt basis voor KPN 4G netwerk

Eind 2011 is er een start gemaakt met de modernisering van het mobiele 2G netwerk dat de basis vormt voor verdere ontwikkelingen en innovaties. Het einddoel is de introductie van de nieuwe generatie mobiele telefonie, het zogenaamde 4G netwerk, met zeer snelle dataverbindingen.

Project case

Resultaat

Het resultaat van alle inspanningen is een aangepast core netwerk wat tijdig gereed was voor de live pilot met voldoende functionaliteit. Nadien zijn er nog diverse aanpassingen gedaan en patches geladen die de volledige functionaliteit van het netwerk hebben bewerkstelligd.

De eerste helft van 2013 heeft het deelproject nog enkele specifieke oplossingen gerealiseerd op het gebied van signalering (SCTP Multihoming).

Opdracht

Bij aanvang van de werkzaamheden van de KWDer is het project al enkele maanden onderweg. De voortgang is verre van optimaal en de besturing van de noodzakelijke wijzigingen in het core netwerk, tot dan toe onderdeel van een ander deelproject, is onderschat.

De opdracht is om een deelproject voor het core netwerk op te zetten en te besturen met als doel terug op koers te komen met de rest van de deelprojecten.

Met de designers en testers heeft de KWDer een plan opgesteld waarbij de originele planning zoveel mogelijk gehandhaafd wordt en zijn deel-ontwerpen geformuleerd, wat een positief effect heeft op de gehele voortgang.

De deel-ontwerpen worden sequentieel getest in een langdurig test traject, waaraan de R&D afdelingen van beide leveranciers een grote bijdrage hebben moeten leveren. Na een traject van 6 maanden intensief samenwerken met testers, designers en R&D afdelingen (inclusief 6 minor en major patches) wordt een compleet design opgeleverd waarmee in het live netwerk een pilot gestart kan worden.

“ Gefeliciteerd met de implementatie van het SCTP design. Dit is in NeMo één van de meer complexe delen geweest. Niet alleen vanwege de techniek, maar ook omdat de KWDer heel veel partijen met verschillende meningen die roepen dat het echt niet kan bij elkaar moest houden. Het feit dat dit zonder noemenswaardige problemen is verlopen verdient een pluim. ”
Opdrachtgever Anja Raijmakers, Manager Mobile Innovation
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.