Contact
Noordhoff

Junior cloud: publiceren on-line methodes basisonderwijs

Het nieuwe schooljaar gaat bijna beginnen: een piekmoment voor een heleboel partijen. Niet alleen voor scholen, ouders en leerlingen maar zeker ook voor uitgeverij Noordhoff. Dit jaar is er iets bijzonders: Noordhoff zet een nieuw leerplatform voor Basisonderwijs in de markt. Marketing, sales en productontwikkeling draaien op volle toeren. Resultaatmanagement moet deze cruciale en hectische slotfase leiden naar succes.

Project case

Inleiding

Uitgeverij Noordhoff profileert zich naar de markt als dé kennispartner van leergierig Nederland, en zij levert content, digitale oplossingen en services. In de nieuwe leeromgeving Junior Cloud wordt het bestaande digitale aanbod voor het Basisonderwijs vervangen en gemoderniseerd, zowel qua educatief concept als qua techniek. Noordhoff ontwikkelt de content samen met diverse externe specialisten: auteurs, eindredacteuren en invoerbureaus. Parallel daaraan werkt de IT-organisatie van het moederbedrijf aan het nieuwe platform, dat de content-ontwikkeling moet ondersteunen en aan de eindgebruikers beschikbaar zal stellen. Gegeven de status van al deze deelprojecten zal de publicatie plaatsvinden in achtereenvolgende fases gedurende het schooljaar. Uiteraard is de start van het schooljaar een belangrijke eerste mijlpaal.

Resultaat

Als overall projectmanager heeft Jervis gezorgd voor de volgende resultaten:

  • Planning en organisatie van de 7 deelprojecten zijn op orde, inclusief capaciteitsplanning voor externe inhuur en content-ontwikkeling.
  • Afstemming en coördinatie met de IT-organisatie is ingericht. Hiermee werd de voortgang van content-ontwikkeling maximaal afgestemd op beschikbare technische features. Ook kon hierdoor de afhandeling van tickets op het technische platform met de juiste prioriteiten plaatsvinden.
  • De aanpak van kwaliteitsbeheersing op de te publiceren content is verder ingericht.
  • Tot slot: tijdige publicatie van on-line content voor de eindgebruikers, met een fasering die past bij de planning in het Basisonderwijs.

Opdracht

Vlak voor de zomervakantie nam Jervis de rol van overall projectmanager voor het project over van zijn opdrachtgever. Deze had het project tot op dat moment geleid via aansturing van 4 projectmanagers. Jervis’ opdracht bestond uit:

  • Regie op het lopende contentcreatie/acceptatie/publicatie-proces op weg naar de live-gang van de eerste 2 blokken.
  • Signaleren van risico’s en voortgangsproblemen op weg naar bovengenoemde deadlines. Waar mogelijk (laten) bijsturen van de deelprojecten.
  • Aansturing en voorbereiding voor blokken 3 en verder, inclusief bijsturen van de betrokken deelprojecten.
“ Door het proces te stroomlijnen en focus te hebben op het eigenaarschap van elke rol in iedere processtap heeft Jervis het team geholpen succesvol te zijn. Onze mensen bewust maken van en aanspreken op hun verantwoordelijkheden is cruciaal geweest voor een go-live bij start schooljaar en om de opleverdata daarna te halen. ”
Petra van der Veen ,Segment Manager Primary Education/BAO
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.