Contact
Stadgenoot

ITs2020

Woningcorporatie Stadgenoot wil de klantgerichtheid verbeteren en acht goede communicatie met de klant van het grootste belang. De klant centraal stellen in het werkproces en daarvoor de digitale dienstverlening mogelijk maken, zijn hiervan de belangrijkste elementen. Dat is met het bestaande, versnipperde IT-landschap niet te realiseren. Er wordt gekozen voor een nieuw applicatielandschap met een op Microsoft Dynamics AX gebaseerde ERP-oplossing. KWD’er Bas van der Meijden is gevraagd om samen met de IT Manager van Stadgenoot het technische deelproject te realiseren.

Project case

Resultaat

Op 19 oktober 2020 is Tobias AX, een standaard implementatie van Microsoft Dynamics AX voor woningcorporaties, in gebruik genomen. Tobias AX is tijdens het project gekoppeld aan diverse applicaties door middel van standaard en maatwerk koppelingen. Vooruitlopend op een SaaS-strategie, worden applicaties in het opgeleverde applicatielandschap gehost in zowel de eigen serverruimte on-premise als een private cloud en worden applicaties als SaaS-dienst afgenomen. Om de koppelingen tussen alle applicaties te faciliteren wordt gebruik gemaakt van een SaaS gebaseerde Enterprise Service Bus. Tenslotte is de autorisatie ingericht volgens het principe van role-based-authorization.

Opdracht

Binnen het project is behoefte aan ondersteuning in het deelproject Techniek. Dit deelproject bestaat uit de onderdelen Infrastructuur, Autorisatie, Document Management Systeem (ShareWorX), Correspondentie en Koppelingen. KWD’er Bas van der Meijden is gevraagd om samen met de IT Manager van Stadgenoot dit deelproject te realiseren.

Twee kapiteins op één schip is een potentieel risico voor mislukking. Bas heeft direct bij aanvang duidelijke afspraken gemaakt en taakscheiding aangebracht. Hierbij heeft Bas de operationele uitvoering van het project op zich genomen en was de IT-manager het gezicht naar de stuurgroep en opdrachtgever. In de loop der tijd zijn deze afspraken verschoven zodat beiden een eigen onderdelen van het project voor hun rekening hebben genomen. Hierdoor heeft Bas zich kunnen concentreren op het samen met de architect uitwerken en realiseren van het applicatielandschap en de daarvoor benodigde koppelingen en infrastructuur en de autorisaties.

De koppeling met de centrale applicatie voor het klantcontact heeft veel aandacht, organisatie en afstemming gevraagd. Bij aanvang van het project stond de relatie met de leverancier onder druk. Bas heeft tijdens het project meegeholpen deze relatie te verbeteren door het creëren van wederzijds begrip en het faciliteren van de onderlinge communicatie. Naast het uitvoeren van deze opdracht, heeft Bas bijgedragen aan het professionaliseren van het projectmanagement door het initiëren van een aantal basisactiviteiten zoals risicomanagement en het begeleiden van enkele medewerkers bij het projectmatig werken en samenwerken met leveranciers.

“ Bas is een proactieve go-getter, een krachtige persoonlijkheid met een hoge slaagkans. Ons IT project was in goede handen qua overzicht en richting, maar ook in de techniek verstaat hij zijn vak. Een bruggenbouwer tussen organisatie en project. ”
Edward Przewozny, opdrachtgever

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.