Contact
Sator

Inzicht door Integratie

Vanwege de snelle groei van Sator door verschillende overnames, is besloten om een aantal financiële afdelingen te integreren. Resultaat is een gecentraliseerde afdeling die werkt met één ondersteunend software pakket.  Na de integratie konden de business nieuwe inzichten worden geboden met gestandaardiseerde rapportages en werd een verdere stroomlijning van processen en de organisatie mogelijk.

Project case

Resultaat

Samen met de business en overige stakeholders heeft Sylvester Nieuwe Weme zich geconcentreerd op het op één lijn krijgen van de gewenste functionaliteiten, processen en eisen aan de systeemondersteuning. Dit heeft geleid tot acceptatie van de opgeleverde oplossing door alle betrokkenen. Samen met medewerkers heeft Sylvester het voorheen versnipperde organisatie- en IT-landschap weten om te buigen in een compacte organisatie die nu opereert vanuit één locatie en eenduidig kan rapporteren over business resultaten. Door regelmatig Show & Tell sessies te houden en het organiseren van een business sponsor team, werd de broodnodige commitment verkregen.

Opdracht

Sator biedt een twee- en driestaps distributiemodel met een hoge leverings-frequentie naar de garages en verkoopt onderdelen van de hoogste kwaliteit. De onderneming is onderdeel van LKQ corporation, groeit snel en heeft vestigingen in Nederland en België.

Sator streeft ernaar ‘innovation partner’ te worden, met als doel een hogere klanttevredenheid die leidt tot klanten die ‘fan’ zijn van het bedrijf. Om dit te bereiken is integratie van de organisatie nodig en moeten de processen en infrastructuur verder worden geoptimaliseerd en gemoderniseerd.

De drie financiële afdelingen in het zuiden van het land, die geïntegreerd moesten worden, kenden allemaal verschillende processen en systemen. Niet alleen de fysieke locaties lagen ver uit elkaar, maar de culturele verschillen waren ook groot. In korte tijd moesten de teams en processen op elkaar worden afgestemd. Samen met integratie partners is een evaluatie van de financiële administratie systemen uitgevoerd en gezamenlijk is gekozen voor een oplossing. In het kielzog van het project is ook de afdeling debiteurenbeheer voorbereid op integratie van zowel processen als systemen.

Sylvester Nieuwe Weme kreeg als projectmanager de opdracht om met de business de gewenste organisatie functionaliteiten en processen te definiëren, vervolgens de Exact oplossing in te richten in de vorm van een proof-of-concept en interfaces met bestaande systemen voor te bereiden.

“ Dankzij het overzicht en de rust die Sylvester in het team bracht, hebben we dit project tot een goed einde weten te brengen met meer business benefits dan vooraf verwacht. ”
Jelena Stevanovic - CFO

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.