Contact
Saint-Gobain

Integratie van Strikolith binnen Saint-Gobain

Binnen een nieuwe opgezette afdeling, Saint-Gobain IT Services BeNeLux werd Marco Rijbroek als IT projectmanager verantwoordelijk voor een drietal opdrachten, waaronder de integratie van het nieuw aangekochte bedrijf Strikolith. De integratie behelst de omzetting van de infrastructuur van Strikolith naar de infrastructuur en security standaarden van Saint-Gobain GDI en IT Services BeNeLux. Samen met de business en leveranciers is er gewerkt om de integratie succesvol af te ronden.

Project case

Saint-Gobain koopt geregeld ondernemingen op die zo snel mogelijk geïntegreerd moeten worden in de Saint-Gobain standaarden. Binnen de afdeling Saint-Gobain IT Services BeNeLux scope was een onderneming aangekocht, Strikolith. De afdeling zelf zat destijds midden in een afsplitsingstraject vanuit Centraal Europa waardoor er onvoldoende capaciteit binnen beide afdelingen was om dit project tijdig af te ronden. Marco Rijbroek heeft dit project overgenomen om tot een goed einde te brengen. Alle nieuw aangekochte bedrijven binnen Saint-Gobain moeten zo snel mogelijk functioneren als volwaardige dochterondernemingen. Door volledige integratie en nieuwe inrichting zal de onderneming binnen de veiligheidseisen vallen die gesteld worden binnen Saint-Gobain. Zonder de integratie van Strikolith naar deze omgeving was het niet mogelijk om verdere verbeteringen uit te voeren, zoals een SAP implementatie binnen Strikolith of het uitbreiden van de productielijnen. Er stond dus een hoge druk op het project om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Opdracht

De initiële opdracht voor Marco Rijbroek binnen Saint-Gobain BeNeLux kan worden opgedeeld in drie sub onderdelen;

  • Oppakken en afronden van openstaande projecten binnen de scope van IT Services Benelux
  • Oppakken en afronden van nieuwe projecten binnen de scope van IT Services Benelux
  • Ondersteunen in het professionaliseren van de Project Management afdeling van de nieuwe organisatie IT Services Benelux

Aanpak

Tijdens de eerste inventarisatie van het project werd duidelijk dat de business, security en IT los van elkaar opereerde. Om resultaat te kunnen behalen heeft Marco ervoor gezorgd dat de lijnen tussen de verschillende partijen korter gemaakt zijn en er meer samenwerking ontstond. Door het doel en de gezamenlijke verantwoordelijkheden helder te krijgen en door de verbinding te zoeken tussen de partijen werd het project belang duidelijk. Als extra stap, buiten de originele project scope, heeft Marco proactief de leveranciers benaderd. Hierdoor zijn ook zij tijdig betrokken geraakt om hun acties op het juiste moment door te voeren voor de integratie.

Resultaat

Marco Rijbroek werd gevraagd om het project over te nemen en binnen de nieuwe organisatie te integreren. Binnen de scope van het project heeft hij de volgende resultaten geboekt;

  • Betere samenwerking en afstemming tussen de partijen business, security en IT gedurende het project
  • Door een heldere verwachtingsmanagement heeft de business nagenoeg geen onverwachte problemen ondervonden als gevolg van deze omzetting
  • Door de tijdige oplevering is de business in staat gesteld om op korte termijn verbetertrajecten en uitbreidingen verder vorm te geven conform de planning die reeds was afgegeven

De IT infrastructuur van Strikolith draait nu conform de standaarden van IT en security die gelden binnen Saint-Gobain

“ Marco heeft met binnen de kaders van het project en “externe” complexiteit van corporate IT transformatie de rust bij de business en haar leveranciers weten te bewaren. Het project is met succes en tevredenheid afgerond ”
Harold Groos, PM IT Lead, IT Services BeNeLux
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.