Contact
Rabobank

Impact: een “open hart” operatie

Het programma IMPACT (Integrated Management of Payments and Core Banking Transformation) richt zich op de stapsgewijze vernieuwing van de betaalinfrastructuur van de Rabobank. Binnen dit programma zijn 7 programma’s gedefinieerd, waaronder het programma IMPACT – VPS (Verkoopsupport, productovereenkomst en Services).

Project case

Resultaat

De KWD programmamanager was verantwoordelijk voor het opzetten van de VPS programmaorganisatie, de lijnverantwoordelijkheden en de uitvoering van het onderhoud, de sanerings- en vernieuwingsprojecten. In totaal bestond het VPS programma uit ongeveer 40 FTE. Voor 2012 was een jaarbudget van 5 mln. gebudgetteerd en een extern budget (werk voor 3den) van ongeveer 2,5 mln.

Opdracht

Het programma IMPACT – VPS voert de regie op  modelleren van de productadministratie, faciliteert productregistratie en maakt het op termijn mogelijk snel en eenvoudig nieuwe betaalproducten/-componenten te lanceren op het gebied van:

  • Verkoopsupport (eenduidige aansluiting tussen CRM en de productadministraties realiseren), 
  • Productovereenkomst (hergebruik van bouwblokken faciliteren), en
  • Services (ondersteuning serviceproces richting klant).

Bij aanvang van de opdracht was het IMPACT programma in oprichting. In samenwerking met de Business Architect en de twee betrokken Business Change Managers is op hoofdlijnen de doelorganisatie bepaald, op basis waarvan de korte termijn en meerjarenplanningen zijn opgesteld.  

De reeds lopende projecten en activiteiten werden onder de aansturing van het programma gebracht, waarbij op een aantal punten managementlagen zijn  gesaneerd. De programmamanager heeft een programmaorganisatie ingericht met drie projectmanagers voor respectievelijk de aandachtsgebieden Onderhoud, Saneren en Vernieuwen. Hierdoor ontstond een overzichtelijke aansturing vanuit het programma en een heldere structuur voor de betrokken stakeholders. 

Een complex saneringsproject van een cruciaal, centraal en met veel andere systemen verweven lokale bankapplicatie (BOB) is nieuw leven ingeblazen en qua aansturing zo ingericht dat het als regieproject werd uitgevoerd. Daarvoor werd o.a. aansluiting gezocht met het CRM programma (front-end). De afhankelijkheden tussen beide programma’s was namelijk dusdanig dat een reguliere afstemming noodzakelijk was. Daarmee kwamen beide programma’s in lijn met elkaar waardoor het mogelijk werd om stappen te nemen in het saneringstraject. 

Naast een flink aantal onderhoud en wet-& regelgeving gerelateerde aanpassingen in de bestaande systemen, zijn er cruciale compliance- en optimalisatiewijzigingen doorgevoerd.

“ De opstartfase van een groot veranderprogramma als Impact is een essentiële en lastige periode. Het succesvol bouwen van de teams, inrichten van de governance en opstellen van de plannen is cruciaal voor het latere succes van het programma. De KWD projectmanager heeft hierbij een succesvolle en bepalende rol gespeeld in het deelprogramma VPS ”
Opdrachtgever Toine Straathof, RNICT ADM portfolio Betalen & Sparen

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.