Contact
Albeda College

ICT Directeur a.i.

Bij het Albeda college viel de positie van de ICT Directeur vrij, terwijl er juist een jaar met ingrijpende veranderingen op ICT gebied was gestart. Alle reden om deze positie door een interim manager te laten invullen en hem de gelegenheid te geven de veranderingen door te voeren waardoor er een solide basis werd gelegd voor de nieuw aan te stellen ICT Directeur

Project case

Resultaat

 • Het contact tussen de ICT afdeling en de afnemende branches is versterkt en verbetert
 • De re-transitie van de ICT infrastructuur van ATOS naar Albeda ICT is conform plan in 2016 opgeleverd
 • De ICT randvoorwaarden voor een nieuw opgerichte opleidingsorganisatie Techniek College Rotterdam is in samenwerking tussen Zadkine en Albeda organisatie gerealiseerd
 • Het operationeel beheer is ondanks de ingrijpende projecten op het gewenste niveau gebleven
 • Het incident-management en calamiteitenmanagement zijn verder ingericht zodat er betere sturing kan plaats vinden en analyse
 • Empowerment van MT-leden verder doorgezet
 • Verdere verbinding met de directies van de onderwijsbranches
 • ICT-Aanbesteding- en inkoopmanagement herbelegd bij afdeling Inkoop
 • IDM in samenwerking met afdeling IM ingericht
 • Achterstallige beoordelingscyclus opgepakt en bijgewerkt
 • Het takenpakket van de ICT Directeur is verbreedt zodat nu het gehele ICT onder zijn verantwoordelijkheid valt
 • De vaststelling en bewaking van de begroting is geïntensiveerd waardoor eerder onder/overschrijding wordt vastgesteld en maatregelen kunnen worden genomen

Opdracht

Doordat een fusie tussen het Albeda en Zadkine college in juli 2015 onverwachts werd afgebroken, moest de functie van ICT Directeur voor het Albeda college opnieuw worden ingevuld. Aangezien er verschillende projecten en organisatorische veranderingen in het toekomstige jaar waren gepland heeft het Albeda college er voor gekozen om deze functie door Ronald als interim manager te laten invullen.

Het Albeda college heeft in totaal ongeveer 2.500 medewerkers en 25.000 studenten. De stafafdeling ICT bestaat uit ongeveer 45 medewerkers en is verantwoordelijk voor de totale hardware en infra, inclusief mobiele telefonie.

Ronald heeft in de eerste periode, waarin er veel onzekerheid en onrust bij de ICT medewerkers was, ervoor gezorgd dat er rust en duidelijkheid kwam. Hij heeft de Albeda medewerkers op sleutelposities gezet, waar tot op dat moment externe medewerkers voor werden ingehuurd. Hij heeft tevens het MT van de ICT Stafafdeling empowered waardoor er meer eigenaarschap werd ervaren op de deelafdelingen, wat ten goede kwam aan de kwaliteit van de dienstverlening.

In overleg met zijn opdrachtgever (lid College van Bestuur) is het takenpakket van de ICT Directeur herzien en uitgebreid  met o.a. Informatiemanagement en Applicatiebeheer.

Tijdens zijn aanwezigheid is er een re-transitie project grotendeels gerealiseerd waarbij het totale beheer op de ICT-infra is teruggenomen in eigen beheer. Daarnaast is er een samenwerkingstraject uitgevoerd voor een nieuw op te richten techniek college waarbij het Albeda en Zadkine college betrokken waren. Tevens is de invoering van IDM (Identity Management) gerealiseerd.

“ Ronald is in staat geweest om na een hectische fase weer rust en stabiliteit te brengen in de ICT-dienstverlening!
Eindwaardering op een schaal van 1-10: een 8.”
Opdrachtgever Rene Louwerse, lid van College van Bestuur Albeda college

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.