Contact
Conclusion

Hoe krijg ik een vastgelopen software ontwikkel-project weer op de rit?

Vele jaren verder en het beoogde nieuwe systeem was nog steeds niet live. Nog niet eens een eerste deel. Was dit omvangrijke project wel af te ronden? En zoniet, hoe moest het dan verder met het (bedrijfskritische) oude systeem dat elke dag kraakte en piepte?

Project case

Resultaat

Toen Adri het project overnam, heeft hij inzichtelijk gemaakt welke interventies nodig zouden zijn voor succesvolle afronding. Deze helderheid leidde tot een gezamenlijk besluit van opdrachtgever en leverancier dat het project moest stoppen. Vervolgvraag was hoe het huidige systeem (18 jaar oud) kon worden gerevitaliseerd, en de verstoorde relatie tussen opdrachtgever en leveranciers kon worden hersteld. Op basis van voorgelegde alternatieven kon worden besloten tot behoud van de oude programmacode, maar wel met een drastische upgrade van het onderliggende platform inclusief migratie naar Azure cloud. Deze opdracht is in 4 maanden succesvol uitgevoerd, met als resultaat dat het systemenlandschap nu stabieler, veiliger en beter onderhoudbaar is. Bijkomend resultaat is dat de relatie tussen opdrachtgever en leverancier is hersteld.

Opdracht

Initiële opdracht voor Adri was om een project over te nemen bij Conclusion en de directe aansturing van het projectteam (ruim 20 teamleden, agile werkwijze) op te pakken terwijl hij parallel een scan moest doen om te bepalen of, en zoja hoe, dit project succesvol kon worden afgerond. Het project was al ruim 5 jaar gelden gestart ter nieuwbouw van een administratief systeem in de branche van de opdrachtgever (maatschappelijke dienstverlening). De relatie tussen opdrachtgever en leverancier was verstoord; de afstand tussen het projectteam en de besturing was groot. Na een uitvoerige scan op alle facetten van de projectuitvoering kon Adri onderbouwd adviseren wat nodig zou zijn voor afronding. Op basis van dit advies is door opdrachtgever besloten om het project stop te zetten. Aan Adri werd gevraagd om een aanpak op te stellen voor het revitaliseren van het oude systeem, eveneens gebouwd door en in beheer bij Conclusion.  Na een grondige onderzoeksfase werden meerdere alternatieven gepresenteerd. Besloten is om “bare minimum” te kiezen voor een platform upgrade (OS, DBMS) gecombineerd met migratie naar Azure cloud. Gegeven het ontbreken van documentatie en testgevallen, en anderzijds de grote omvang van het systeem gecombineerd met lage code-quality, was al vooraf bekend dat dit een project met veel risico’s was.  De uitvoering van dit project kreeg een scherp omlijnde scope, en werd intensief bestuurd vanuit een nieuwe stuurgroep waar klant en opdrachtgever gezamenlijk optrokken. Tijdens de uitvoering moesten nog veel keuzes worden gemaakt, cq bijgesteld. Door inzichtelijk te maken welke onzekerheden er waren, werd de stuurgroep meegenomen in het project en konden de juiste keuzes worden gemaakt. Het project is in 4 maanden succesvol afgerond, met hoge tevredenheid over de projectuitvoering.

“ Adri heeft ons uit de brand geholpen in een project dat muurvast zat. Zijn ervaring bracht rust en structuur, en daardoor werd het project weer bestuurbaar. ”
Jochem Theunissen, CFO Conclusion

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.