Contact
KLM IT

Het Bewust Werken: samenwerken in één nieuw gebouw

Het management van KLM Information Services besluit de medewerkers uit 2 panden te huisvesten in één van de 2 panden, waarbij het betreffende pand uitgebreid en ingrijpend wordt verbouwd. Tegelijkertijd wordt het Nieuwe Werken geïntroduceerd, binnen KLM aangeduid als het Bewust Werken.

Project case

Resultaat

Louison de Kok heeft, door samen met de ‘eigenaar’ van het Bewust Werken concept de schouders er onder te zetten, ervoor gezorgd dat het verbouwde pand op tijd is opgeleverd. Louison is verantwoordelijk geweest voor het gehele IT-domein; van volledige vernieuwing van de basis IT infrastructuur (netwerkbekabeling, WIFI, technische computerruimten, beeldschermen) tot en met de introductie van middelen ter ondersteuning van het Bewust Werken zoals Microsoft Lync, follow-me printing, mobiele monitor opstellingen, ´heavy duty´ laptops voor webapplicatieontwikkelaars, reserveringsysteem voor vergaderzalen, et cetera.

Door een nieuwe slimme opzet van de technische computerruimten heeft Louison een vergroting van het beschikbare vloeroppervlakte mogelijk gemaakt voor het Bewust Werken concept.

Opdracht

Na het besluit van het management van KLM Information Services om de medewerkers uit 2 panden te huisvesten in één van de 2 panden, samen met de introductie van het Bewust Werken, resteerden er nog 7 maanden om de verbouwing en uitbreiding te realiseren. Louison werd gevraagd alle benodigde IT infrastructuur te realiseren, alsmede de tooling die nodig is voor het ondersteunen van het Nieuwe Werken concept.

De eerste stap die hij heeft gezet is de requirements te definiëren die het Bewust Werken concept stelt aan het nieuwe gebouw en de beschikbare tooling voor de medewerkers.

Na goedkeuring van de requirements door het management heeft Louison vervolgens de consequenties bepaald voor de benodigde IT-infrastructuur en overige IT-middelen. Daarna zijn in stappen een kostenschatting en planning opgesteld.

In de realisatie is eerst aandacht gegeven aan de realisatie van de basis IT infrastructuur, die noodzakelijk was voor het kunnen werken in het gebouw. Hierbij is nauw samengewerkt met de aannemer. De volgorde van de verbouwing is aangepast aan de locatie van de technisch computerruimten. Op deze wijze was het mogelijk om de medewerkers die al werkzaam waren in het gebouw tijdens de verbouwing (tijdelijk) te herhuisvesten met behoud van de basis IT voorzieningen.

Tijdens de verbouwing zelf heeft Louison nauw samengewerkt met de onderaannemer voor de netwerkbekabeling. Hij heeft hierbij een pragmatische aanpak gevolgd en ook zaken opgepakt die andere partijen lieten liggen, soms letterlijk de handen uit de mouwen stekend.

Met diezelfde houding heeft hij ook alle andere zaken opgepakt, waardoor deze kort na opening van het nieuwe gebouw en conform planning opgeleverd werden.

“ Louison heeft een persoonlijke manier van omgaan met mensen. Hij geeft je het gevoel dat het belangrijk is wat je vindt. Mede daardoor is het uiteindelijke resultaat meer geworden dan je vooraf verwacht. Zou het zo weer doen! ”
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.