Contact
KLM IT Operations

Geen business continuïteit zonder IT continuïteit

KLM wordt getroffen door een storing in de IT infrastructuur die grote impact op de vlieg- en grondoperatie van KLM dreigt te krijgen. Management KLM IS Operations stelt vraagtekens bij het ingevoerde Disaster Recovery concept. Andere incidenten met impact op bedrijfskritische services leiden tot kritische vragen in de business. De taskforce High Availability wordt opgestart.

Project case

Resultaat

Voor de taskforce High Availability is een rapport opgeleverd met 25 aanbevelingen gericht op het direct en continu verbeteren van beschikbaarheid van IT services en het verhogen van het lerend vermogen van de organisatie. Als resultaat heeft de opdrachtgever een intern traject gestart waarbij de leiding van IS Operations zelf verantwoordelijk is voor uitvoering en implementatie van de aanbevelingen binnen hun afdelingen. Een bijkomstig resultaat is dat zowel binnen het management van IS Operations als management in de business een hernieuwd begrip tot stand is gebracht over de oorspronkelijke doelstellingen van het TwinCenter (disaster recovery) concept. De KWD projectmanager krijgt een adviserende rol bij het uitvoeren van de aanbevelingen.

Opdracht

De KWD projectmanager is gevraagd de taskforce High Availability te leiden. De KWD projectmanager was als projectmanager eerder betrokken bij het ontwerp en realisatie van het Disaster Recovery concept. De initiële opdracht aan de KWD projectmanager was om onderzoek te doen naar het disaster recovery concept van KLM. Vanwege de diverse incidenten werd getwijfeld aan het geïmplementeerde concept. Elke verstoring kost de KLM geld en imagoschade. 

Als eerste is bekeken wat het werkelijke probleem achter de initiële vraag was. Er zijn eerste gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen en een eerste analyse uitgevoerd op het opgetreden incident. Op voorstel van de KWD projectmanager is de opdracht vervolgens geherformuleerd in een onderzoek naar High Availability. De KWD projectmanager heeft management duidelijk gemaakt dat het probleem niet lag in het gerealiseerde Disaster Recovery concept, maar breder lag: in de High Availability concepten.

De complexiteit van de opdracht lag in het brede onderzoeksveld en het kiezen van een onderzoeksmodel op basis waarvan ook heldere rapportage naar het management kon plaatsvinden. De KWD projectmanager heeft als eerste structuur aangebracht door het definiëren van 5 onderzoeksvragen en een duidelijke scope. Voor een heldere rapportage zijn 6 resultaatsgebieden gedefinieerd. Op basis van deze structuur is de opdracht uitgevoerd.

“ De KWD projectmanager heeft de KLM IS Operations organisatie, een 7x24 uurs volcontinu bedrijf, een belangrijke les geleerd met als kern motto: “Vertrouwen is goed, controleren is beter”. ”
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.