Contact
Levarht

ERP uitrol – stoppen was geen optie

Bij Levarht werd voor de derde keer een poging gedaan om het bestaande ERP-systeem te vervangen. Ruim twintig jaar oud, bijna geen support meer en belangrijker nog was dat het helemaal niet meer aansloot bij de huidige manier van werken. Hopeloos verouderd dus en hoog tijd om te vervangen. De opdracht was helder: vervangen en mislukken is geen optie.

Project case

Resultaat

Na de selectie van het ERP-pakket met de bijhorende leverancier/implementatiepartner is na een intensieve samenwerking met de nodige ups en downs een werkend ERP-systeem opgeleverd. Dit alles is in een tijdsbestek van acht maanden gerealiseerd. Een bewezen werkend ERP-pakket installeren was niet de grootste uitdaging. Het ontwerpen en implementeren van de nieuwe bedrijfsprocessen was dat wel.

Bij aanvang is door de directie de keuze gemaakt: we passen onze processen aan aan het pakket en niet andersom. Het is was een hele uitdaging om dat ook echt te doen. Voor zowel Levarht, de leverancier en voor mij. Maar het is gelukt.

Opdracht

De opdracht was om in elf maanden tijd, inclusief selectie van de leverancier, een nieuw ERP-pakket live te krijgen. Dat moest haalbaar zijn, omdat er al een shortlist was met leveranciers die een bewezen oplossing hadden voor bedrijven in de AGF.

Samen met mijn opdrachtgever heb ik een team samengesteld. Deze bestond uit vijf key-users die ieder een belangrijk onderdeel van het bedrijf vertegenwoordigde: de business. Ondersteund door een zestal meer technisch inhoudelijke specialisten: architecten en consultants.

Het traject is eerst in een aantal fasen opgedeeld. De fasen vervolgens weer in grote deliverables. Op de muur werden met behulp van post-its de deliverables in de juiste week geplakt, zodat er een duidelijk beeld was van wat er wanneer af moest zijn.

Op weg helpen

Binnen Levarht was lang niet iedereen bekend met proces- en ketendenken. Dat was wel essentieel als je daarover na moet gaan denken. Er werd nog veel in silo’s gedacht en dat kon niet meer, want afdeling overstijgend denken was nodig om het gehele ketenproces opnieuw te ontwerpen. Ik ben begonnen met het geven van een LEAN training. Het kwartje viel en het was een mooie opstap naar uitgebreide procesbeschrijvingen.

Ook projectmatig werken was niet iedereen even bedreven in. In overleg met mijn opdrachtgever heb ik verschillende manieren geprobeerd om het project te sturen. Uiteindelijk hebben we meerdere keren
de aanpak gewijzigd, om uiteindelijk op een mix van prince2, agile, scrum, lean, msp etc. uit te komen. Hetgeen cruciaal was in dit traject, was dat ik continu toetste of alles nog goed verliep en of men op één lijn zat met elkaar. Bij enige twijfel koppelde ik medewerkers aan elkaar en liet ze het onderwerp bespreken en uitwerken.

“ Terugkijkend heb ik een jaar zeer intensief met Emil mogen werken en heb bewondering voor zijn (engelen) geduld, begrip en flexibiliteit om een vorm te vinden die Levarht past om tot resultaten te komen. Dat ga ik zeker missen. ”
Opdrachtgever Dimitri Maijer, CIO

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.