Contact
Ministerie van BZK

Empowerment projectmanagement

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beleidsverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Rijksdienst. Opdracht van Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk is het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van het Rijk. Zij werken in nauwe samenwerking met alle departementen aan het realiseren van haar opdracht.

Project case

Resultaat

De individuele projectmanagers en de groep als geheel heeft duidelijk inzicht gekregen in de persoonlijkheden, competenties, sterkte / zwaktes en kansen / bedreigingen. Er is een ontwikkelrichting vastgesteld voor het verder professionaliseren van de afdeling. De groep projectmanagers is zeer enthousiast om vanuit de nieuwe plaats bij BZK de dienstverlening verder te professionaliseren en uit te bouwen.

Opdracht

De afdeling I-projectmanagement (IPM) van de Directie Informatievoorziening van VROM gaat per 1 januari 2011 over naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De groep van projectmanagers komt in een nieuwe organisatie terecht, waarbij de context van waaruit en de klanten waarvoor men gaat werken sterk gaan veranderen. De dienstverlening zal van een interne VROM opdrachtgevers/opdrachtnemers relatie naar een nieuwe Rijksoverheid brede opdrachtgevers relatie gaan. Daarbij zal men zelf moeten gaan acquireren voor opdrachten en er moet kostendekkend worden gewerkt.

KWD Resultaatmanagement is gevraagd om de projectmanagers van de afdeling IPM voor te bereiden en te ‘empoweren’ ten behoeve van deze overgang naar BZK.

Gestart is met een workshop met alle projectmanagers waarin een sterkte en zwakte analyse op de afdeling is uitgevoerd en de kansen en bedreigingen bij een “interne” markt situatie in beeld zijn gebracht. Tevens is de groep van projectmanagers enthousiast gemaakt voor het empowerment traject inclusief een salesopdracht. Individuele persoonlijkheid en competentie assessments zijn uitgevoerd die als input zijn gebruikt voor een Curriculum Vitae (CV) en een case story. Met alle projectmanagers zijn de assessments persoonlijk doorgenomen gelijktijdig met de analyse op het CV en een case story. De medewerkers hebben hierna zelfstandig hun finale CV en case story afgemaakt die gebruikt wordt in het portfolio overzicht van de afdeling in de nieuwe situatie. Afsluitend is een workshop uitgevoerd waarin groepsanalyses besproken zijn wat als input dient voor het ontwikkelplan van de afdeling. De terugkoppeling van salesopdrachten zijn besproken inclusief het beoefenen van een intake gesprek bij opdrachtgevers. Op een prachtige locatie is ter afsluiting van het empowerment traject en de nieuwe start bij BZK DG Organisatie en Bedrijfsvoering (DGOBR) gezamenlijk gegeten.

“ Door in de KWD-spiegel te kijken, heeft IPM meer zicht gekregen op haar eigen kracht. ”
Opdrachtgever Dymfie Garsten, afdelingsmanager
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.