Contact
Interface

EMEA ERP implementatie Interface

Interface is de wereldwijde marktleider voor de productie van tapijttegels. Voor de regio EMEA is er in 2009 een programma gestart voor de vervanging van de sterk verouderde en in eigen beheer ontwikkelde bedrijfssystemen door een nieuw standaard ERP.

Project case

Het programma heeft diverse vertragingen gekend en gezien het strategisch belang en de noodzaak vanuit IT perspectief was er grote urgentie om het programma versneld af te ronden. Complexiteit lag hierbij ook bij de uitrol naar de diverse landen binnen de EMEA regio.

In eerste instantie was KWD’er Philip van Tienen ingehuurd als projectmanager voor de implementatie van een nieuwe release van het Warehouse Management systeem. Deze release was een belangrijke voorwaarde om de overige projecten te kunnen realiseren en had een hoog risico door de complexiteit van de logistieke hardware (geautomatiseerde picksystemen, barcode scanning, etc). Nadat dit project succesvol in productie is genomen heeft Philip de rol van de programmamanager overgenomen voor de implementatie van de ERP modules.

Voor beiden projecten heeft Philip allereerst een analyse gemaakt van de lopende implementaties en de knelpunten die deze projecten ondervonden. Op basis hiervan heeft hij een gewijzigde aanpak gemaakt en de knelpunten in techniek, proces. leveranciers en het team aangepakt. Er is veel aandacht besteed aan het testen van de nieuwe processen om zo foutloos mogelijk over te gaan. Ook is er veel aandacht gezet op het meekrijgen van de operationele organisatie door training, communicatie en rolbegeleiding.

Resultaat

De WMS release is succesvol in productie genomen, zonder verstoring en met realisatie van de beoogde optimalisaties. JDE is in EMEA succesvol in productie genomen, binnen de nieuw (ambitieus) opgestelde tijdlijn, voor de onderdelen inkoop, productieplanning, transportmanagement en verkoop

“ Philip heeft, door grote inzet en scherpte op het detail, een centrale rol gespeeld in het succesvol live krijgen van dit grote IT project binnen Interface EMEA. De samenwerking was uitstekend, ook omdat Philip gewoon een aardige vent is. De deadlines voor dit project waren strak, de complexiteit hoog, maar het is gelukt. Dank je Philip. ”
Rob Heeres - Vice President Global Supply Chain Systems

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.