Contact
Liandon

Elektriciteit netwerk slimmer maken en fail-safe!

Implementatie van innovatieve oplossing in Alliander elektriciteitsnetwerk loopt vast. Ombouwen van 350 cruciale knooppunten om het net stabieler en slimmer te maken, loopt uit tijd en budget. Huidge uitrolstrategie geeft problemen, verstoringen nemen toe. Hoe ga je als programmamanager te werk in deze technisch complexe situatie met tegengestelde belangen?

Project case

Resultaat

Door terug te gaan naar de basisoplossing en zo de complexiteit van de oplossing terug te dringen en daarmee de veiligheid en de kwaliteit te verhogen, werd de ombouwtijd met 50% en de –kosten met 30% teruggedrongen. Samen met de belangrijkste stakeholders had de KWD projectmanager Gert-Jan van Rie, hiervoor een nieuwe uitrol strategie uitgedacht. Niet alleen de oplossing maar ook de projectmatige aanpak was hierin cruciaal. Tegelijkertijd wist hij een groeiend draagvlak te creëren binnen de organisatie. De nieuwe ombouwmethode werd succesvol aangetoond bij het ombouwen van twee pilot onderstations, waarna deze strategie voor het gehele programma werd doorgevoerd.

Opdracht

Als programma manager had Gert-Jan van Rie de taak om zo snel mogelijk de complexiteit van het SA Liander programma te reduceren, de controle over het programma te herstellen en de uitrol te versnellen. De complexiteit werd niet alleen veroorzaakt door de high-tech innovatie, maar ook doordat het in te bouwen product nog niet was uitontwikkeld en de verscheidenheid van de 350 onderstations groot was. Verder was de projectuitvoering niet efficiënt, waardoor de ombouwtijd van een station méér dan 1 jaar vergde.

Na grondige analyse, stelde hij vast dat hiervoor een wijziging van de uitrolstrategie noodzakelijk was. Het vormen van een leidende coalitie van engineers, installateurs en beveiligers was daarin cruciaal.  Samen met dit team heeft hij een nieuwe ombouwmethode ontwikkeld door de technische oplossing terug te brengen naar de basis en het fail-safe principe toe te passen.

Daarnaast heeft hij de projectmatige uitvoering veranderd door het bestaande `estafette` model te verlaten en over te gaan naar een ´dedicated´ team, dat van ontwerp tot oplevering bij de ombouw van een station betrokken zou worden. Dit leidde tot efficiëntere ombouw en minder fouten in het ombouwproces.

Het succes van de nieuwe ombouw methode werd in een pilot project aangetoond voor een tweetal onderstations. De ombouwtijd werd met de helft teruggebracht en de totale kosten met 30% verlaagd. Op basis van dit succes werd vervolgens de strategie van het gehele programma gewijzigd.

 

“ Met de binnenkomst van KWD in het SA Liander programma, zijn we in staat geweest om het programma zowel Technisch als Organisatorisch in de juiste richting te sturen ”
Opdrachtgever Martin Schaap, Manager afdeling Project Management

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.