Contact
Thuiszorgorganisatie

Electronisch Cliëntendossier

De wettelijke macht, toezichthouders, brancheorganisaties en het kwaliteitsbeleid van de eigen organisatie stellen allemaal eisen aan de dossiervorming in de thuiszorg. In veel gevallen wordt de dossiervoering nog op papier gedaan en rijst de administratieve last voor de zorgverleners de pan uit.

Project case

Resultaat

Bij een landelijk werkende thuiszorgorganisatie heeft KWD’er Bas van der Meijden een elektronisch cliëntendossier (ECD) geïmplementeerd. Ruim 1.000 cliënten zijn overgezet van een papieren naar een digitaal dossier. 750 zorgverleners en zorgcoördinatoren maken dagelijks gebruik van het ECD om de zorg aan de cliënt vast te leggen. De zorgverleners hebben daarbij de beschikking gekregen over een iPad om het ECD te kunnen gebruiken.

De zorgverleners zijn hierdoor minder tijd kwijt met hun administratieve taken, tijd waarin ze aandacht kunnen geven aan de cliënt. Daarbovenop krijgt de thuiszorgorganisatie de beschikking over een grote bron aan data die bijdraagt om de organisatie verder te ontwikkelen en te sturen.

Uiteraard voldoet de geïmplementeerde oplossing volledig aan de norm NEN 7510, Informatiebeveiliging in de zorg, en de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR/AVG).

Opdracht

Op het moment dat Bas aan deze opdracht begon, was het uitgangspunt dat er een iPad bij de cliënt geplaatst zou worden. Hiermee zou een digitale aanwezigheid achter de voordeur ontstaan die in de toekomst gebruikt kan worden voor aanvullende diensten. Uit verder doorrekenen van de business case, aan het begin van de realisatiefase, bleek dat dit uitgangspunt niet houdbaar was. Daarop is besloten om de iPad mee te geven aan de zorgverleners en de cliënt toegang te geven via een web portaal. Een groot deel van het project moest hierdoor herijkt worden. Bas heeft dit gerealiseerd zonder het kritische pad aan te tasten.

De organisatiestructuur van deze thuiszorgorganisatie kenmerkt zich door ca. 25 regiokantoren en ca. 1.000 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers). Dit zorgt voor een groot en complex speelveld met verschillende wensen, belangen en agenda’s. Bas heeft daarom besloten om de voorbereiding van de implementatie in detail uit te werken met vertegenwoordigers van de diverse belanghebbenden. Na een uitgebreide pilot is de uiteindelijke uitrol soepel verlopen zonder noemenswaardige weerstand en incidenten.

De thuiszorgoranisatie had weinig ervaring met het uitvoeren van grote en complexe projecten. Om de organisatie te helpen bij dit grote en complexe project heeft Bas de projectsturing en -structuur eenvoudig en pragmatisch gehouden en door middel van voorbeeldgedrag laten zien hoe projecten uitgevoerd worden.

“ Bas is in dit traject in staat gebleken alle betrokkenen te binden en te enthousiasmeren. Mede door zijn energieke en pragmatische manier van werken is de invoer van het ECD binnen onze organisatie succesvol verlopen. ”
Directeur

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.