Contact
Alliander

Eerste security & privacy certificaat slimme meterketen

Een race tegen de klok. Lukt het om voor de grootschalige uitrol van slimme meters en als eerste netbeheerder van Nederland een security & privacy certificaat te behalen voor de gehele slimme meterketen? Een mooie uitdaging, waar de KWD projectmanager zijn tanden in kon zetten.

Project case

Resultaat

Als resultaat van het project is Alliander de eerste energie netbeheerder van Europa die een security en privacy certificaat heeft behaald op zijn slimme meterketen. Door het uitvoeren van een externe audit werd aangetoond dat alle in het project genomen maatregelen op het gebied van security en privacy voldoende zijn om de klanten van Alliander en hun gegevens goed te beschermen. Door tijdens de uitvoer te kiezen voor het aanpassen van bestaande applicaties en processen in plaats van in volledig nieuwe applicaties en processen te investeren is er bovendien veel geld bespaard en is het resultaat opgeleverd ruim voor de daadwerkelijke uitrol van de slimme meters.

Opdracht

De KWD projectmanager was verantwoordelijk voor het ICT deel van een project van Alliander Infostroom met als doel de eerste Nederlandse energie netwerkbeheerder te worden met een security en privacy certificaat voor de slimme meterketen. Door het in kaart brengen van de risico’s en het nemen van de benodigde maatregelen kon Alliander middels een audit aantonen dat hun slimme meterketen aan alle security en privacy normen en wetten voldoet.

Het project onderscheidde zich door het grote aantal betrokken applicaties, processen en stakeholders en het feit dat het project zowel intern als extern (politiek, consumentenbond, VEH, etc.) behoorlijk in de spotlights stond. Bovendien was vooraf nog onduidelijk welke en hoeveel maatregelen en processen het exact betrof.

Nog voor aanvang van het project was er al een keuze gemaakt om voor een belangrijk deel van de in te richten security en privacy processen een volledig nieuwe security omgeving in te richten. Ondanks de tijdsdruk heeft de KWD projectmanager tijdens de start van het project sterk gefocust op het opstellen van business en functionele requirements en het beschrijven van de business processen. Hoewel dit veel extra tijd leek te kosten, heeft dit uiteindelijk tijd (en geld) bespaard. Het bleek namelijk dat het niet noodzakelijk was een nieuwe omgeving in te richten, maar dat het ook mogelijk was de huidige omgeving zo aan te passen dat deze aan alle eisen en wensen voldeed en toch toekomst vast zou zijn.

“ Doordat het project op aandringen van de KWD projectmanager aan het begin van het project ondanks de grote druk toch de tijd heeft genomen om de huidige situatie, scope en op te leveren resultaten goed in kaart te brengen, is het resultaat uiteindelijk goed, goedkoper en op tijd opgeleverd. Bovendien zijn de samenwerking binnen het team als ook de samenwerking met de lijn zeer goed en positief verlopen. Dit terwijl het projectteam bestond uit verschillende resources met verschillende achtergronden. ”
Johan Rambi, Privacy & Security Officer
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.