Contact
Alliander

Een nieuwe slimme meterketen

Een volledige keten inrichten voor de grootschalige uitrol van slimme meters, terwijl de specificaties van de slimme meters zelf nog niet eens bekend zijn. Leveranciers samen laten werken terwijl dit eigenlijk elkaars concurrenten zijn. Een mooie uitdaging …

Project case

Resultaat

Door de verschillende samenwerkingsverbanden en het meenemen van ervaringen uit een eerder vergelijkbaar traject, is het gelukt een slimme meterketen te realiseren die voldoet aan de eisen uit de sector en aan de wetgeving op dit gebied en klaar is voor de grootschalige uitrol van slimme meters. Door ook met andere netbeheerders samen te werken en al direct aan 2 mogelijke oplossingen te werken kon er snel een keuze worden gemaakt en was het niet nodig op een later moment een back-up plan op te starten. Hierdoor zijn ook de belangrijke tijdslijnen van het project gehaald.

Opdracht

De KWD projectmanager was verantwoordelijk voor het IT deel van een project van Alliander Infostroom met als doelstelling een slimme meterketen in te richten die zou voldoen aan zowel de eisen vanuit de energiesector als aan de wetgeving op dit gebied. Daarnaast moest de keten door dit project gereed worden gemaakt voor de geplande grootschalige uitrol van slimme meters. Het project onderscheidde zich door het grote aantal betrokken applicaties, processen en stakeholders en het feit dat het project zowel intern als extern (politiek, belangenverenigingen, etc.) behoorlijk in de spotlights stond, mede door de wettelijk bepaalde deadline.

Bij aanvang van het project was er nog geen slimme meter beschikbaar die aan de eisen van de sector en de wetgeving voldeed. Om toch al aan het ontwerp en de bouw van het applicatie- en proceslandschap te beginnen heeft de KWD projectmanager ervoor gekozen om een samenwerking aan te gaan tussen de meterleveranciers en de head-end (applicatie die communiceert met de slimme meters) leveranciers. Dit bleek in het begin erg lastig omdat dit normaal gesproken concurrenten van elkaar zijn. Toch heeft dit uiteindelijk voor een beter begrip van elkaars producten en een goede samenwerking geleid.

Binnen Europa bleek alleen in Spanje een vergelijkbaar traject gedaan te zijn. De KWD projectmanager heeft een aantal sessies georganiseerd met ervaringsdeskundigen uit Spanje om hun ervaringen te bespreken en het plan hierop aan te passen.

Tot slot is er in het project gezien de harde deadline een bewuste keuze gemaakt om parallel aan 2 verschillende oplossingen te werken. Toen eenmaal duidelijk was welke oplossing op tijd gerealiseerd kon worden kon er makkelijk een definitieve keuze gemaakt worden.

“ De KWD projectmanager was binnen het complexe project prima in staat het probleemveld snel in kaart te brengen. Hij wist zijn weg goed te vinden in de politieke omgeving en beschikte bovendien over een lange adem en stond duidelijk ergens voor. Daarnaast heeft de KWD projectmanager een grote kennis en kunde op Projectmanagement gebied en bleef hij te allen tijden klantgericht denken. De KWD projectmanager is iemand die zijn zaakjes regelt en zijn verantwoordelijkheid neemt. ”
Frans Raben, Business Projectmanager Infostroom
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.