Contact
Nederlandse Spoorwegen

Een nieuw planningssysteem voor NS materieel

Hoe bouw je een applicatie voor het plannen van treinmaterieel voor meer dan 1 miljoen reizigers per dag? Een complex project, binnen de deadline en binnen budget. En belangrijker: met tevreden gebruikers.

Project case

Resultaat

De applicatie Donna PMN is op tijd en binnen budget opgeleverd. Met Donna PMN worden ongeveer 8000 materieelinzetten per dag gepland. Het plan is efficiënt, veilig en uitvoerbaar, houdt rekening met reizigersstromen en de schaarse opstelcapaciteit.

De business is tevreden over wat er wordt opgeleverd, zij zijn intensief meegenomen in het hele ontwikkeltraject. Er is veel functionaliteit opgeleverd, waaronder een uitgebreid grafisch scherm dat voor al het materieel overzichtelijk weergeeft hoe het wordt ingezet, opgesteld en onderhouden. Ook is een innovatief systeem van conflictsignalering neergezet, waarin uitvoerbaarheidsproblemen direct zichtbaar worden. Verder zijn er ondersteunende vensters gemaakt die de planners helpen bij materieelbalans, aansluitingen, onderhoudsplanning en reizigersprognoses.

Naast de software ontwikkeling is een nieuw besturingsmodel in de organisatie geïntroduceerd en wordt volop doorontwikkeld.

Opdracht

De KWD projectmanager is ingezet als Agile manager bij de Donna Service Organisatie (DSO). Het doel van het project is het vervangen van de landelijke materieel planningsapplicatie vóór het einde van 2019. Het project is onderdeel van een groter programma waarbij de oude legacy systemen van NS (25 jaar oud) worden uitgezet. Het project heeft een omvang van ongeveer 2500 functiepunten en is in 3 jaar ontwikkeld binnen een budget van ongeveer 10 mln euro. Nadat de KWD projectmanager een Scaled Agile software fabriek had neergezet, heeft hij deze succesvol ingezet voor het bouwen van de nieuwe applicatie. Natuurlijk gaat niet altijd alles zonder slag of stoot, de organisatie moet stapsgewijs wennen aan een nieuw besturingsmodel en bij dit soort trajecten is er altijd wel ergens frictie. Toch is het gelukt om acceptabele oplossingen te vinden.

De sleutel van het succes is continu verbeteren. Dat klinkt triviaal, maar in de praktijk is dat best weerbarstig. Daarom krijgen de teams van het project de ruimte om verbeteringen voor te stellen en door te voeren. Zo is er een groep lead developers neergezet die gezamenlijk over de kwaliteit en samenhang van het geheel waakt. Ook is een groep testers samen met een paar ontwikkelaars bezig het geautomatiseerd testen van de user interface mogelijk te maken en te versnellen. Verder is er een taskforce specifiek voor performance opgezet. Op die manier versnelt niet alleen het project, maar is de betrokkenheid en tevredenheid van de teams veel groter. Dit sluit naadloos aan bij het (Scaled) Agile gedachtengoed.

“ Het programma VPT-Uit kenmerkt zich door een complexe legacy omgeving in een kritische bedrijfsfunctie, gebruikt door meerdere afdelingen en gebruikersgroepen: het plannen van de treindienst van NS. Het project Donna PMN heeft het voor elkaar gekregen om in een beperkt beschreven proces en in een complexe governance dit project na een hobbelige opstart tijdig en met de beoogde kwaliteit op te leveren. Met name in de laatste periode van het project heeft een indrukwekkende versnelling plaatsgevonden, waarbij op basis van prioriteitstelling door de business nog veel benodigde en gewenste functionaliteit is toegevoegd. ”
Tijmen Voet, Hoofd Planning, Nederlandse Spoorwegen

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.