Contact
Levarht

Een nieuw ERP systeem, het blijft toch mensenwerk

De uitrol van een nieuw ERP systeem is ingrijpend. Maar tijdens de implementatie te maken krijgen met Corona maatregelen, is een risico die bij niemand begin 2020 in zijn risicoanalyse stond. 

Project case

Resultaat

Het Levarht managementteam, heeft grip op het nieuwe ketenproces en is succesvol in het aansturen en verbeteren hiervan. Door als managementteam samen de verantwoordelijkheid te nemen, werd bewezen dat het nieuwe ERP systeem succesvol kon zijn. Deze showcase was cruciaal voor het vertrouwen in een verdere uitrol van het nieuwe ERP systeem binnen Levarht.

Opdracht

Eind januari 2020 werd binnen Levarht een nieuw ERP systeem in gebruik genomen. Er werd gestart met het bedienen van één klant via het nieuwe ERP systeem. Dit ging gepaard met een nieuwe werkwijze een nieuw managementteam en nieuwe rollen in de organisatie.
Veranderen en verbeteren was geen onderdeel van de bedrijfscultuur. Al jaren werd er op dezelfde manier samengewerkt en wist men precies bij wie je moest zijn om zaken te versnellen. Door de introductie van het nieuwe ERP systeem werd zichtbaar hoe krachtig de informele samenwerking altijd was geweest. Echter was het noodzakelijk om te professionaliseren om groei mogelijk te kunnen maken.
Het nieuwe managementteam moest grip krijgen op het nieuwe ketenproces, leren het ketenproces aan te sturen en leren het ketenproces te verbeteren.

Eind maart leek het erop dat ze hierin niet zouden slagen. Daarom werd KWD Resultaatmanagement gevraagd om ze hierbij te helpen.
Ik werd eind maart gevraagd om het kersverse managementteam in hun rol te zetten en ze te begeleiden in het samenwerken in de keten. Daarnaast ondersteunde ik het team bij het ontwikkelen van een verbeterplan en de realisatie hiervan. 

Om de dynamiek binnen de organisatie te verbeteren zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De barrières tussen de verschillende zuilen werden weggenomen, doordat de directie het managementteam als collectief ging aangespreken op het succes van de keten. De inefficiënties binnen de keten kwamen aan het licht doordat de sterspelers binnen de keten verplicht werden om dagelijks de orders van die dag door te spreken. Er kwamen zaken op tafel waarvan men zich tot op heden helemaal niet bewust was. Hierdoor konden deze issues direct worden aangepakt en de operatie structureel worden verbeterd.  

Het resultaat was dat er in de keten niet meer over elkaar gepraat werd maar met elkaar. Hierdoor werd er in plaats van naar elkaar gewezen, samen gewerkt aan oplossingen. Deze cultuurverandering was noodzakelijk om verder te kunnen met de uitrol van het nieuwe ERP systeem en het verbeteren van de ingerichte processen.

Samen leren werken tijdens de Corona tijd

Buiten de uitdaging van een nieuw ERP systeem kreeg het kersverse managementteam ook te maken met de Corona maatregelen. Hierdoor was, het elkaar even opzoeken om samen te sparren over oplossingen, niet meer gewoon. In een veranderende organisatie is het samenwerken aan een passende oplossingsrichting van cruciaal belang. Door workshops te houden kwamen de verbeterpunten alsnog op tafel. Dit leidde tot een keten die samen werkt aan een nieuw Levarht.

“ Van samen werken naar samenwerken zowel in de operatie als in het operationeel management team is waar Mignon ons mee heeft geholpen. Onze mensen hierin meenemen en begeleiden is cruciaal geweest om de ERP go-live succesvol te maken. ”
Opdrachtgever Dimitri Maijer, CIO
Manager Data Management en opdrachtgever
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.