Contact
Hogeschool van Amsterdam (HvA)

ICT-Werkplekomgeving voor medewerkers en studenten

De eisen en wensen die door medewerkers en studenten in het hoger onderwijs aan de ICT-werkplekomgeving wordt gesteld zijn hoog. Na een gedeeltelijke uitrol bleek de nieuwe ICT-werkplek niet bij de eisen en wensen van de gebruikers aan te sluiten en kon niet in beheer worden genomen. KWD projectmanager, Roger Deimann, heeft dit vastgelopen project vlot getrokken. 

Project case

Resultaat

Een ICT-Werkplekconcept welke vier werkplekvarianten en twee zogenoemde plugins bevat. Binnen dit concept kan gekozen worden voor een gesloten werkplekvariant met hoge beschikbaarheids- en continuïteitsgarantie, tot aan een open en flexibele werkplekvariant met beperkte continuïteits- en beschikbaarheidsgarantie vanuit ICT-Services. Tevens is een virtuele Windows werkplekomgeving beschikbaar voor platform onafhankelijk (thuis)gebruik (tablet, smartphone en niet-Windows). Het applicatieportfolio is gerationaliseerd en volledig geactualiseerd, inclusief een beschreven Application Life Cycle Management proces (implementatie door de lijnorganisatie). Functioneel beheer ICT-werkplek rol/functie gedefinieerd ten einde Life Cycle Management van de ICT-Werkplek te kunnen waarborgen.

Opdracht

In 2009 heeft de HvA opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw ICT-Werkconcept passend bij de ontwikkeling van de Amstelcampus. 2010 is op basis van een business case keuze gemaakt voor het meest flexibele scenario van een ICT-Werkplek. Na de oplevering bij het eerste domein in het najaar van 2011 bleek de gebruiker ontevreden over het geleverde product en was het ICT bedrijf niet in staat een adequate ondersteuning op de nieuwe ICT-Werkplek te kunnen geven. In het voorjaar van 2012 is besloten te stoppen met de verdere uitrol en een herbezinning te doen.

De opdracht was om het vastgelopen ICT-Werkplek vernieuwing project van de HvA nieuw leven in te blazen en het vertrouwen van de organisatie terug te winnen. Omdat er nog gebruik gemaakt werd van Windows XP, zat er een deadline aan de realisatie (april 2014).

In samenspraak met de demand en supply organisatie heeft Roger op basis van workshops een functioneel- en dienstontwerp opgeleverd. Vervolgens is na het technisch ontwerp een prototype van het nieuwe ICT-Werkplek concept HvA breed getoetst op bruikbaarheid en toepasbaarheid. De tijd benodigd voor de uiteindelijke realisatie bleek de deadline van april 2014 (end-of-life Windows XP) te overschrijden. Roger heeft met behoud van de balans tussen kwaliteit van het product en de continuïteit van het onderwijs, de oplevering van de nieuwe ICT-Werkplek voor de start van het studiejaar 2014-2015 gerealiseerd.

“ Roger stond voor een grote uitdaging om dit vastgelopen project alsnog met succes af te ronden. Hij heeft deze complexe klus tot een goed resultaat weten te brengen door alle stakeholders medeverantwoordelijk te maken. Met de wetenschap dat er binnen het ICT bedrijf ook een organisatieverandering speelde is er een uitstekend resultaat opgeleverd. Hier heeft de hele HvA organisatie profijt van. ”
Opdrachtgever Bert Voorbraak, directeur ICT-Services UvA en HvA
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.