Contact
Interpolis

Digitaal portaal voor Assurantie Tussen Persoon

Hoe krijg je interne en externe partijen op één lijn, waardoor ze samen de functionaliteit van een nieuw gezamenlijk te gebruiken internet portaal  bepalen? Welke stappen en initiatieven moet je daar in nemen? Hoe zorg je er voor dat politiek getinte standpunten worden weggenomen en men coöperatief gaat samenwerken i.p.v. zich terug trekt op zijn eigen organisatorische eiland?

Project case

Resultaat

De KWD projectmanager heeft de organisatie geholpen om de juiste functionaliteit te ontwikkelen voor het Assurantie Tussen Persoon (ATP) kanaal door het initiatief te nemen richting de ATP-organisaties. Er is opgeleverd binnen tijd en geld en door het project klein te houden (6-8 FTE) kon er kort geschakeld worden en werd kennis goed gedeeld. Door het betrekken van de feitelijke gebruikers (de ATP-ers) werd een bewustwording bij de Markt Organisaties (MO) gestimuleerd om intensiever contact te hebben met de ATP-ers. Dit heeft o.a. geleid tot het oprichten van een ATP Office.

Opdracht

Interpolis heeft via het Rabo-kanaal een prominente plaats verworven in de  nederlandse verzekeringsbranche. Zij heeft besloten om naast het Rabo-kanaal ook andere kanalen, waaronder het Assurantie Tussenpersoon (ATP) kanaal, te benutten om haar positie verder te verstevigen. Een specifieke actie om dit kanaal verder te ontwikkelen is begin 2004 gestart in de vorm van een ATP Programma. Daarin diende de doelstelling gerealiseerd te worden om minimaal 30% groei in de nieuw-sluitingen van verzekeringen te realiseren aan het eind van 2006. Een randvoorwaarde om dit te kunnen bereiken was het beschikbaar krijgen van een professionele Internet toegang voor de ATP-ers (ATP Portaal), dat aansloot op de bedrijfsprocessen van de ATP-er en toegang gaf aan informatie en verzekeringsadministraties.

De KWD projectmanager startte het project door een interne inventarisatie uit te laten voeren bij de accountmanagers van de marktorganisaties (MO’s) die verantwoordelijk waren voor het ATP kanaal. Tegelijkertijd werd op eigen initiatief een inventarisatie uitgevoerd bij 5 representatieve ATP-organisaties. Op basis daarvan kon een afweging worden gemaakt welke onderdelen van een ATP Portaal als eerste gerealiseerd moesten worden.

In 4 maanden tijd werd een eerste versie van het ATP Portaal ingevoerd en de organisatie daarvoor ingericht. Een Redactieraad werd opgericht en samengesteld uit de MO vertegenwoordigers die betrokken zijn bij het ATP kanaal.

Tijdens het hele traject werd de organisatie nadrukkelijk betrokken bij de keuzes maar werd men ook gewezen op hun verantwoordelijkheid om content aan te leveren. In mei 2005 werd de tweede en laatste release opgeleverd.

“ De KWD projectmanager heeft op een professionele manier dit project in goede banen geleid en heeft mij in mijn rol als projecteigenaar enorm geholpen met zijn vooruitziende blik, zijn tips en zijn snelle, oplossingsgerichte instelling ”
Projecteigenaar Marinus Veenekamp, Afdelingshoofd Accountmanagement ATP van Interpolis Bedrijven

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.