Contact
Alliander

Agile transitie bij Delta Analytics

Met Delta Analytics wordt binnen Alliander Big Data & Analytics toepassingen ontwikkeld. Door de behaalde successen en ambitie van Delta is het projectenportfolio meer dan verdubbeld en is groei van het aantal medewerkers noodzakelijk. Aan de KWD projectmanager is gevraagd de implementatieprojecten te leiden, vorm te helpen geven aan het portfolio en de transitie naar Agile werken te begeleiden, maar hoe zorgt hij voor de juiste aanpak om dit te laten slagen?

Project case

Resultaat

In de afgelopen jaren zijn dankzij deze aanpak meerdere innovatieve toepassingen ontwikkeld en met succes in gebruik genomen. Delta Analytics is hiermee op de kaart gezet als succesvolle innovatiefabriek en is op verdere opschaling in de toekomst voorbereid.

Opdracht

In 2015 is Delta Analytics opgericht als samenwerkingsverband tussen een aantal Alliander bedrijfsonderdelen voor het ontwikkelen van Analytics en Big Data toepassingen. Door de behaalde successen en ambitie van Delta is het projectenportfolio meer dan verdubbeld en is groei van het aantal medewerkers noodzakelijk.

Aan de KWD projectmanager is gevraagd de implementatieprojecten te leiden, vorm te helpen geven aan het portfolio en de transitie naar Agile werken te begeleiden, met als doel geslaagde innovaties zo snel mogelijk uit het prototype-stadium naar volwaardige implementatie in business te tillen.

Door het hoog innovatieve karakter van de ontwikkelde toepassingen is een kort-cyclische projectaanpak – waarbij veel interactie is met gebruikers – wenselijk. Om deze reden is gekozen voor een Agile projectaanpak middels Scrum, waarbij Product Owners vanuit de betrokken businessonderdelen worden aangesteld om de ontwikkelteams te voeden met de gebruikerswensen. Iedere sprint levert het ontwikkelteam een product increment op, waardoor zicht blijft op de ontwikkeling en er eenvoudig bijgestuurd kan worden. Deze projectaanpak is uniform voor alle projecten in het portfolio, waarmee structuur en duidelijkheid voor alle betrokkenen is geschapen.

Na succesvolle implementatie van de Scrummethodiek voor alle projecten in het portfolio heeft de KWD projectmanager de verdere transitie naar een Agile deliveryorganisatie begeleidt, waarbij wensen via een Scaled Agile portfolioproces zijn weg vindt naar dedicated scrumteams. Hierdoor is men in staat nog sneller software op te kunnen leveren die beter aansluit bij de wensen vanuit gebruikers.

“ We hebben de afgelopen 2 jaar Analytics als innovatie kunnen ontwikkelen tot een belangrijke en volwassen bouwsteen voor de ambitie van Alliander om Datagedreven Netbeheerder te worden. David Leeuwenburgh heeft in zijn rol als SCRUM master zowel krachtig vorm gegeven aan de ontwikkeling naar een Agile Analytics organisatie als kunnen bijdragen aan succesvolle resultaten met de Analytics toepassingen op Datagedreven bedrijfsvraagstukken. We zijn klaar om de volgende stap te maken en deze Analytics Capability te gaan inbedden als vaste waarde in de organisatie. Ik ben er trots op dat we dit samen met de teams en onze partners hebben bereikt in deze kort tijd ”
Robin Hagemans, Programmaverantwoordelijke Advanced Analytics
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.