Contact
Nederlandse Loterij Organisatie

Datawarehouse cloud migratie

Het upgraden van systemen in organisaties. Een terugkerende activiteit die veelal een grote hoeveelheid werk met zich meebrengt. Het project DataWareHouse upgrade (DWH) van de Nederlandse Loterij Organisatie BV (NLO) is zo’n activiteit waarbij het DWH niet alleen wordt ge-upgraded maar vervangen en gemigreerd naar een SaaS (Software as a Service) platform. Alle ingrediënten voor een uitdagend project want natuurlijk blijft de business gewoon door draaien.

Project case

Resultaat

Met project datawarehouse upgrade zijn alle businessdoelstellingen gerealiseerd. Het SaaS platform is toekomst vast, het beheer is vereenvoudigd, er is nieuwe functionaliteit, de beschikbaarheid is hoger en de bestaande services zijn gemigreerd. Daarnaast is de organisatie met het nieuwe platform verzekerd van flexibiliteit als het gaat om performance, capaciteit en de beschikbaarheid van nieuwste features. Met de SaaS oplossing wordt het best voldaan aan de bedrijfsdoelstellingen en kan de afdeling Data Management zich richten op die zaken waar ze goed in is, het leveren van actuele data aan de business.

Opdracht

In 2018 wordt aangekondigd dat het datawarehouse van NLO end-of-support is per 30 juni 2020. De manager Data Management start hiervoor in de 1e helft van 2018 een onderzoek voor platform selectie. Hieruit blijkt dat een SaaS-oplossing het beste aansluit op de bedrijfsdoelstellingen. De beoogde leverancier wordt gevraagd om met een Proof of Concept (PoC) de compatibiliteit en performance te bewijzen. Op basis van het positieve resultaat van deze PoC is de opdracht gegund. Het project gestart op 1 januari 2019. Het project heeft tot doel een nieuw toekomst vast datawarehouse te realiseren op basis van een SaaS-oplossing. Belangrijke voorwaarden voor het project zijn dat de business en lopende programma’s er geen hinder van mogen ondervinden. Daarnaast dienen changes vanuit de programma’s gedurende het project te worden doorgevoerd zonder belemmering. Mijn opdracht start op het moment dat het project 2 maanden loopt. Er zijn projectmanagers aan leverancierskant maar nog niet voor NLO zelf. Er ligt een goed high level plan van aanpak maar een detailplanning ontbreekt. Ook is er tijdsdruk omdat het datacenter waar het DWH staat leeg moet, het pand is immers al verkocht. Ik richt mij op het inlezen op het project, interviewen van de stakeholders en inventariseer hun verwachtingen en spreek de teamleden en leveranciers.

Het project kent 3 fasen:
1) gebruikers migratie
2) consolideren en uitfaseren van de orchestratiesystemen
3) conversie en migratie van de data

Het project kenmerkt zich door een grote hoeveelheid defecten en onvoorziene omstandigheden waardoor de planning keer op keer moet worden aangepast. De verschillen tussen het oude en nieuwe systeem blijken veel groter dan uit de PoC te verwachten was. De maturiteit en compatibiliteit is lager dan door de leverancier aangegeven. De SaaS-oplossing wordt weliswaar door meerdere bedrijven in de wereld gebruikt maar een overstap van eenzelfde systeem als NLO heeft naar de Cloud is nog weinig (of wellicht niet eerder) gedaan. In Nederland is NLO het 2e bedrijf dat naar deze oplossing gaat waarbij het 1e bedrijf is ook nog in de projectfase zit. Ook het off-shore team van de leverancier kan niet de kwaliteit leveren, die we nodig hebben om voldoende progressie te maken. Uiteindelijk besluit ik om het eigen projectteam zelf door te laten ontwikkelen. De leverancier blijft nog wel nauw betrokken voor de migratie van de bestaande data, ook een tijdrovende exercitie.

In oktober 2019 boeken we het eerste succes. De afdeling Data Science wordt gemigreerd naar de Cloud. Zonder verstoring werken zij na hun GoLive op de nieuwe omgeving. Dit succes boeken we ook met de afdelingen Reporting en Campagne, beiden met een ’first time right’. Uitvoerig testen werpt hier zijn vruchten af! Met de gebruikers op de nieuwe omgeving gaat de focus naar het migreren van de data. In 4 stappen wordt alle data gekopieerd waarbij tussentijds wordt gevalideerd of de data correct is. De beschikbaarheid, kwaliteit en integriteit van de data is voor NLO van levensbelang en er wordt hierom ook de noodzakelijke tijd in geïnvesteerd. Na elke kopieerslag door het off-shore team in India verifieert het projectteam alle data en voert daarna testen op het laden van data uit op de Cloud omgeving. Na de laatste stap is het volledig live zetten van het systeem met ‘een druk op de knop’ tijdens de lunch op maandag 25 mei een feit.

“ Richard heeft daadkrachtig het project gemanaged en was in staat met de onverwachte factoren om te gaan. De cloud migratie is succesvol afgerond, zonder negatieve impact op de business. Nederlandse Loterij heeft nu een future-proof data warehouse platform. ”
Mark Flierman
Manager Data Management en opdrachtgever
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.