Contact
Energiesector

Datamigratie naar ERP

Datamigratie is één van de kritische succesfactoren bij de implementatie van het nieuwe ERP systeem. Datamigratie omvat de volledige keten van data extractie, transformatie (conversie) van gegevens naar het nieuwe systeem formaat, evenals het laden van deze gegevens in het nieuwe systeem. Uitgangspunt voor migratie is migratie naar een 100% standaard systeem.

Project case

Resultaat

Deze migratieopdracht is gerealiseerd binnen een tijdsbestek van 9 maanden. Dit was zeer ambitieus en een ‘bumpy road’. De migratie is succesvol uitgevoerd en heeft geleid tot migratie van data boven de gestelde targets op kwantiteit (98%) en kwaliteit (99%). Definitieve afronding van dit migratieproject op 30-12-2013 en een nazorg periode die op 10-01-2014 is afgerond. Het nieuwe klant informatiesysteem is per 02-01-2014 in gebruik genomen.

Alle deliverables zijn geleverd en er zijn na 10-01-2014 geen openstaande migratiedefects meer.

Opdracht

De opdracht aan KWD was het succesvol realiseren van datamigratie. Hierbij is gevraagd om regie en aansturing op het succesvol uitvoeren van migratie conform de acceptatiecriteria gesteld aan de dataconversie, zodat de implementatie slaagt; dit in samenspraak met de leverancier van het nieuwe ERP systeem en de functioneel beheerders en de IT organisatie van de klantorganisatie.

De belangrijkste deliverables die zijn voortgebracht waren:

  • Juist en tijdig leveren van goede extracties uit de bronsystemen;
  • Data mapping;
  • Analyse op cleaning en besturing van de cleaning activiteiten;
  • Migratie iteraties, met targets naar kwaliteit en kwantiteit;
  • Succesvol geladen doelsysteem;
  • Post-migratie.

Gezien de zeer uitdagende timelines was het uiterste noodzaak om bijzonder strak te sturen op duedates van deliverables en issues. Door een goede samenwerking te creëren en commitment vanuit business en project te organiseren, is de realisatie mogelijk geworden en is het eindresultaat geleverd binnen de acceptatiecriteria. Alle schakels in het voorbrengingsproces zijn maximaal alligned geweest. Het organiseren van het collectief is doorslaggevend geweest voor het migratiesucces.

KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.