Contact
Hogeschool en Universiteit van Amsterdam

Chromebooks als flexibile oplossing voor digitaal toetsen

Begin 2018 bleek de digitaal toets capaciteit tijdens piekweken onvoldoende zou zijn. Er moest met beperkt budget In relatief korte tijd opgeschaald worden terwijl er geen zalen beschikbaar waren voor grootschalig toetsen  met PC’s.

Project case

Resultaat

In een relatief korte periode van 5 maanden is met de inzet van Chromebooks een digitaal toets faciliteit met bijpassende ondersteuning gerealiseerd. Deze oplossing is naast een uitbreiding op de grootschalige centrale capaciteit tijdens piekperioden (tentamen weken) ook decentraal op locatie van de faculteiten inzetbaar. Hierdoor het is ook mogelijk geworden met groepen studenten toetsen in een sterk beveiligde omgeving digitaal af te nemen.
Met de introductie van deze flexibele oplossing voor digitaal toetsen moest ook het bestaande ondersteuningsmodel aangepast worden. Een langgekoesterde wens van de faculteiten ten aanzien van de benodigde ondersteuning tijdens de afname van  digitaal toetsen ontzorgd te worden is daarmee ingewilligd.

Opdracht

Bij de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam werd al 3 jaar gebruik gemaakt van een grootschalige digitaal toetsfaciliteit met PC’s.
Het gebruik van deze centrale faciliteit is in deze jaren flink gegroeid. Echter, in het voorjaar van 2018 bleek tijdens het roosterproces voor het nieuwe studiejaar dat in piekperioden (tentamenweken) de beschikbare capaciteit van 880 PC’s niet toereikend zou zijn. Tevens hadden de faculteiten de wens geuit om de dienstverlening  uit te breiden met decentraal inzetbare faciliteiten voor digitale toetsafname in een sterk beveiligde omgeving.
De opdracht was om voor de start van het nieuwe studiejaar een flexibele oplossing te realiseren waarmee in piekperioden voldoende faciliteiten beschikbaar is. De oplossing moet recht doen aan de veiligheidseisen, gebruikersgemak en met lage investerings- en exploitatiekosten.

Om deze opdracht in een relatief korte periode van 5 maanden te kunnen realiseren, is Roger teruggegaan naar de basisbehoefte bij digitaal toetsen. Namelijk een device waarmee de meest gangbare toetsen digitaal en veilig afgenomen kunnen worden. Om een versnelling in de ontwerpfase te creëren heeft Roger zijn netwerk binnen het hoger onderwijs geraadpleegd om een goed beeld te krijgen van do’s en dont’s bij de inzet van Chromebooks voor toetsen. De kennis en ervaring bij andere instellingen vormden  een goede basis om draagvlak bij de interne ICT-organisatie en faculteiten te creëren. Hierdoor kon nog voor het zomerreces met de realisatie en implementatie van de Chromebooks gestart worden.

Voor de start van het nieuwe studiejaar is de oplossing met Chromebooks gerealiseerd waarop in de toekomst doorontwikkeld kan worden en aansluit op het nieuwe ondersteuningsmodel dat tegelijkertijd geïntroduceerd werd.

“ Met zijn doelgerichte en pragmatische aanpak en de doortastende wijzer waarop hij alle belangrijke stakeholders weet te mobiliseren en mee te krijgen, heeft Roger in een korte periode deze opdracht met succes gerealiseerd. ”
Farid Alli, Portefeuillehouder Digitaal Toetsen
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.