Contact
Onderwijsgroep Tilburg

Applicatie-implementatie Plannen en Roosteren

van curriculum tot rooster 2e fase

Onderwijsgroep Tilburg (OGT) bestaat uit diverse locaties met daarbinnen verschillende afdelingen en scholen die in een aantal gevallen weer zijn onderverdeeld in meerdere teams. Door de jaren heen zijn er binnen de verschillende locaties, afdelingen, scholen en teams verschillende procedures en werkwijzen ingeregeld voor tot het tot stand komen van de jaarplannen en lesroosters.

Vanuit de collectieve ambitie is er binnen OGT besloten om het gehele proces rondom plannen en roosteren te optimaliseren. OGT wil een volledig, juist en tijdig rooster kunnen blijven aanbieden aan haar studenten en medewerkers en voorbereid zijn op het roosteren van de toekomst (meer gepersonaliseerd).

Project case

Opdracht

Onderwijsteams en roostermakers willen meer grip hebben op de gehele procesketen; van het ontwerpen van het onderwijsprogramma tot aan de publicatie van het rooster en de communicatie van wijzigingen in het rooster. Meer grip vereist een goede onderwijsplanning.

OGT wil ook de beschikbare resources (mensen, middelen en ruimten) goed benutten. Als in de planningsfase al een beter beeld is van de benodigde resources, kan er ook eerder geanticipeerd worden op knelpunten en dit komt de kwaliteit van het proces en rooster ten goede.

OGT heeft zo’n 13.000 leerlingen en studenten en circa 1.300 werknemers. Onder de scope van deze implementatiefase vallen alle scholen binnen de Onderwijsgroep Tilburg. OGT heeft middels een aanbesteding een nieuwe applicatie geselecteerd. De eerste fase van de MBO scholen is geïmplementeerd en de tweede fase is gericht op het zogenaamd funderend onderwijs zoals het VAVO, Entree, Schakelcollege en het Bedrijfsgericht opleiden.

Jean-Paul heeft de opdracht gekregen vanaf het besluitvormingsmoment om een plan voor de inrichting en de implementatie voor de 2e fase te maken als vervolg op de implementatie van de MBO-scholen en uit te voeren. OGT heeft ervoor gekozen om tijdens de uitrol de applicatie direct geschikt te maken voor gebruik, met het roosteren voor het komend schooljaar als eindresultaat. Hierin moeten het MeerJarenPlan (o.a. curriculum), de Jaarplanning (o.a. plannen van inzet) en het rooster gerealiseerd kunnen worden.

Resultaat

Jean-Paul heeft met zijn projectteam de applicatie geïmplementeerd van het curriculum, de jaarplanning tot en met het (dag)rooster voor de studenten. Hierin zijn de plannen van inzet en gebruik van de faciliteiten meegenomen.

Dit is een stevige ambitie vanwege de grote diversiteit aan onderwijsinstellingen en de autonomie binnen deze instellingen en het gebruik van verschillende leerlingvolgsystemen binnen de organisatie.

Hieronder een greep uit een aantal onderwerpen die zijn gerealiseerd tijdens deze implementatie:

  • De ORE (Organisatie Rooster Eenheid) structuur;  bedoeld om een onderdeel van een onderwijsinstelling aan te duiden die in gezamenlijkheid gepland moet worden.
  • De onderwijsproducten (het geheel aan lessen, praktijk en keuzedelen), HR-gegevens en facilitaire gegevens ingelezen;
  • Implementatieplannen per school;
  • Plan en rooster applicatie (Xedule) ingericht en gebruiksklaar opgeleverd voor de onderwijsplanning en roostering;
  • Contractmanagement ingeregeld;
  • De nieuwe werkwijze ‘Onderwijsplanning en roostering’ conform de plannen geïmplementeerd;
  • De gebruikers opgeleid.

Het projectteam is erin geslaagd om met de start van het nieuwe schooljaar maximaal voorbereid te zijn om met een nieuwe rooster applicatie het nieuwe schooljaar te kunnen starten.

Succesvolle implementatie van Xedule (Plannen & Roosteren) binnen onze gehele organisatie!

Gedurende de jaren dat ik samen heb gewerkt met Jean-Paul heb ik hem leren kennen als een uitstekende projectmanager met veel kennis en kunde. Jean-Paul behoudt overzicht, houdt hoofd- en bijzaken goed gescheiden en weet projecten op pragmatische wijze binnen scope te houden. In de samenwerking heeft Jean-Paul een prettig communicatiestijl, is accuraat en doortastend, en weet

“ Een omvangrijke succesvolle implementatie van een complex proces op het gebied van onderwijslogistiek in een bijzonder dynamische periode! ”
Arnold Hagenaar, Directeur
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.