Contact
Zadkine

Aanbesteding Roostersoftwareapplicatie

In 2016 is Zadkine gestart met het optimaliseren van haar onderwijs logistiek systeem. Begonnen is met het verbeteren van de planningsprocessen, gevolgd door roostering. Om een verbeterslag te kunnen realiseren moest nieuwe software worden aangeschaft. 

Project case

Resultaat

De roostersoftware ter ondersteuning van het roosterproces is aanbesteed en aangeschaft. Met de leverancier is een contract overeengekomen en zijn afspraken omtrent de implementatie en dienstverlening gemaakt. Het team heeft kennis gekregen van de optimalisaties die zij in het proces willen doorvoeren. Middels de nieuwe roostersoftware zijn de roostermakers en dagroosteraars in staat om stabiele en betrouwbare roosters te maken voor haar studenten.

Opdracht

Het project omvatte het valideren van het bestaande roosterproces, het inventariseren en vaststellen van de eisen en wensen en het begeleiden van de aanbesteding (van publicatie t/m contractering).

De projectmanager heeft een team met materiedeskundigen samengesteld. Aan de hand van diverse workshops is een gemeenschappelijk beeld van de behoeften verkregen. Dit beeld is vertaald naar de eisen en wensen, waarna deze zijn geclassificeerd. Voorafgaand hieraan is met de directie de inkoopstrategie bepaald. Gedurende de projectrealisatie heeft de projectmanager ervoor gezorgd dat het team zich hieraan hield. De projectmanager heeft de stuurgroep regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang. Deze opdracht heeft KWD middels een resultaatverplichting succesvol gerealiseerd.

“ De KWD projectmanager heeft het project van begin tot eind, zonder noemenswaardige issues, naar volle tevredenheid geleid. ”
Marcel van Oorschot, Informatiemanager

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.