Contact
AirFrance KLM

80.000 gebruikers met Office 365

Twee organisaties en 80.000 gebruikers werkzaam over de hele wereld. Alles moet doorgaan om de passagiers en klanten van AirFrance en KLM zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Dag en nacht. Vluchten moeten op tijd vertrekken, vliegtuigen moeten gereed zijn, iedereen moet zonder problemen kunnen inchecken, bagage moet mee, alle bedrijfsprocessen moeten zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd. Dat kan alleen als alles zo efficiënt mogelijk gaat. De overgang naar Office 365 moet hierbij helpen.

Project case

Resultaat

Van twee naar één. Doordat nu alle gebruikers gebruik kunnen maken van Office 365 is het nu zo dat er niet twee of zelfs meerdere toepassingen zijn die hetzelfde kunnen, maar één omgeving waar iedereen mee kan mailen, samenwerken aan documenten video en audio conferencen, en nog veel meer. Met de implementatie van Office 365 is dit resultaat bereikt. In eerste instantie is de complete inrichting van Office 365 opgeleverd. De identiteiten zijn in Azure AD bekend gemaakt. De federatie is ingericht, dusdanig dat gebruikers van AirFrance en KLM zonder extra aanloggen gebruik kunnen maken van Office 365. De beveiliging is volgens de normen van AirFrance en KLM en de wetgevingen van Nederland en Frankrijk opgezet. Voor alle smartphones en tablets is geregeld dat er ook vanaf deze apparaten met Office 365 gewerkt kan worden. En om met de mail over te kunnen zijn er tijdelijke omgevingen neergezet waarmee de bestaande omgevingen gekoppeld zijn aan Exchange Online. Ruim 61.000 gebruikers zijn met de mail gemigreerd naar Exchange Online. Daarvan zijn er ongeveer 55.000 van Lotus Notes naar Exchange Online overgegaan. Dit zijn AirFrance medewerkers. Bij KLM is men aan het overgaan van Exchange 2010 naar Exchange Online. Er zijn ongeveer 6000 KLM-gebruikers overgezet. Iedereen heeft toegang gekregen tot SharePoint en Teams om samen te kunnen werken aan documenten. En gebruikers in de kantoren van Nederland en Frankrijk kunnen gebruik maken van Skype for Business.

Opdracht

Het project is opgedeeld in drie onderdelen, de technische implementatie, de IT-transitie en de business rollout, aangestuurd door een programma manager. Met de business rollout worden de Office 365 producten aan de gebruikers beschikbaar gesteld. De IT-transitie zorgde er voor dat de IT organisatie in staat is om Office 365 en alles wat daar bij komt kijken te beheren. De technische implementatie omvatte de volledige implementatie van Office 365 en de integratie ervan in de bestaande infrastructuur, zowel aan de AirFrance zijde als aan de kant van KLM. De technische implementatie bestond uit 7 teams van in totaal 70 FTE’s; het identiteitsbeheer team, het Office 365 en werkplek team, het mail en co-existence team, het mailmigratie team, het Skype for Business team, het SharePoint en Yammer team en het netwerkteam. Deze 7 teams werden aangestuurd door 3 projectmanagers. De technische implementatie werd grotendeels uitgevoerd door 3 leveranciers. Roger was als projectmanager eindverantwoordelijk voor de technische implementatie, de aansturing van de 7 teams en de 3 leveranciers en heeft de technische implementatie succesvol afgerond.

“ Het was een plezier om met Roger samen te werken in dit omvangrijke project, hij heeft mij zeer geholpen door complexe vraagstukken op een gestructureerde wijze tot besluitvorming te leiden. Hij was daarbij heel goed in staat het vertrouwen van alle betrokken partijen te wekken. ”
Cees Jan Stolk, Program Manager INUIT
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.