Contact

Lifeguards

Veel mensen vinden het gewoon dat je naar het strand gaat en dat mensen waken over jouw veiligheid. Net zoals dat wanneer je gaat zwemmen en je komt in nood, het gewoon lijkt dat je wordt gered. Maar is dit wel zo gewoon? Helaas raken elke zomer te vaak baders (iemand die nauwelijks of niet kan zwemmen maar wel het water ingaat) en zwemmers in zee in nood. Helaas komt nog voor dat baders verdrinken. Regelmatig was er in de media aandacht voor. Wat komt erbij kijken om dit gewoon mogelijk te maken?

Persoonlijke verhalen

Vakkundige lifeguards de kern

Het gewoon wordt mogelijk gemaakt door mijn collega lifeguards van Reddingsbrigades Nederland. Lifeguards zijn goed getrainde vrijwillige vakmensen die in teams opereren. Net als in agile organisaties en projecten, wordt ook hier het succes bepaald door vakmensen en high performance teams. Het bewaken aan het strand, binnenwater en het bemannen van de Nationale Reddingsvloot eenheden gebeurt door goed getrainde vrijwillige lifeguards. Bij een redding telt tijd, hoe sneller een slachtoffer aan de kant is hoe beter.

Een team bestaat uit een aantal leden en een leider. De leider houdt overzicht en coördineert, maar voert zelf geen reddingstaken uit. Als hij reddingstaken uitvoert, kan hij het overzicht niet houden, niet coördineren, niet begeleiden en/of de communicatie op zich nemen. De teamleden weten zelf wat zij moeten doen als de leider iets vraagt, een half woord is vaak genoeg. In goed op elkaar ingespeelde teams loopt heel veel vanzelf, als gevolg van het vele trainen.

Naast een goed functionerend team is een effectieve en efficiënte communicatie cruciaal. Effectief zodat de centrale post weet wat het slachtoffer mankeert en zodat de juiste vervolgacties ingezet kunnen worden. Efficiënt zodat communicatie kort en bondig is en iedereen zijn eigen rol heeft en weet wat hij of zij moet doen. Alle lifeguards worden getraind in het kort en bondig doorgeven van boodschappen en nog belangrijker: als ontvanger in het herhalen van de boodschap.

Lifeguard Erik van Daalen

Het komen tot een, zeg maar high performance, reddingsteam vraagt training en veel oefenen. Sommige lifeguards zijn, net als ik, al op 10-jarige leeftijd begonnen. Je begint met een opleiding om jezelf te redden. Vervolgens, als je 13 jaar bent, word je langzamerhand opgeleid om anderen te redden. Ik ben opgegroeid aan de Zeeuwse kust en op mijn 13e ben ik het strand gaan bewaken. Je mag dan nog niet mee met reddingen. Toen ik 16 jaar was mocht ik dit wel. Ik mocht als bootcommandant ook zelfstandig met een boot varen en gaf leiding bij het uitvoeren van reddingen. Vanaf 18 jaar mocht ik postcommandant zijn en dan geef je leiding aan een volledige postbemanning, bestaande uit 4 tot 8 personen. Als postcommandant ben je eindverantwoordelijk. Elke dag werd er geoefend en getraind om als er echt iets gebeurt snel in actie te komen.

Mijn doel als postcommandant was om een team te creëren dat maximaal op elkaar is ingespeeld en naar elkaar luistert. Bij een redding wil je geen discussies hebben en niet polderen. Daarom was het ook belangrijk dat er veel lol werd gemaakt en dat iedereen elkaar goed leert kennen. Toen deed ik dit intuïtief en op gevoel, nu ken ik de theorieën en waarom het werkt.

Helaas is er af en toe ook verdriet. Verdriet omdat wij helaas niet in staat zijn geweest om een drenkeling te redden of dat een EHBO-slachtoffer het niet redt. Dan gaat ons hart uiteraard uit naar de nabestaanden. Soms zijn het jonge lifeguards die hiermee in aanraking komen. In dit soort situaties is het erg belangrijk om veel aandacht te besteden aan nazorg en dan is het fijn om een hecht team te zijn. Wij maken elke lifeguard bewust dat hij of zij hiermee geconfronteerd kan worden.

Na 25 jaar het strand in Zeeland te hebben bewaakt, ben ik vanwege verhuizing en gezinsuitbreiding gestopt. Ik ben nog steeds actief lid van een reddingsbrigade, maar doe nu aan de lifesaving sport op internationaal niveau.

Lifeguarding, agile en project teams

De ervaring die ik heb opgedaan als lifeguard, gebruik ik ook binnen mijn opdrachten als programma-, projectmanager of agile coach. Bij agile manieren van werken en projecten gaat het ook om teams. Zelforganiserende teams, bestaande uit multidisciplinaire vakmensen die resultaat opleveren. Mijn ervaring is dat als je tijd en aandacht besteedt aan vakmanschap, het resultaat vanzelf volgt. Voorwaarde hierbij is dat medewerkers de tijd, ruimte en mogelijkheden krijgen van de organisatie en/of het project.

Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland bestaat uit meer dan 150 reddingsbrigades (verenigingen), een landelijke organisatie, een landelijk bestuur en een landelijk bureau met in totaal meer dan 21.000 vrijwillige leden. Wij worden vaak verward met de KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij), dit is een andere organisatie.

Alle reddingsbrigades bestaan uit vrijwilligers en in hoofdlijnen voeren zij drie hoofdtaken uit: opleiden, bewaken (strand en binnenwater) en de Nationale Reddingsvloot. Reddingsbrigades geven opleidingen, zodat mensen zichzelf en anderen kunnen redden. Anderen redden met als doel om te zorgen dat iedereen veilig kan recreëren aan het water of bij een ramp kan worden geëvacueerd. De reddingsbrigades bewaken 90% van onze Nederlandse stranden en ook vele binnenwateren. Onder bewaken valt ook de Nationale Reddingsvloot met 60 eenheden (boten en bemanning) die ingezet kunnen worden bij rampen of zoekacties.

Ga je de komende zomer naar het strand, let dan goed op! Voorkom dat lifeguards in actie moeten komen voor jou.

reddingsbrigade.nl

KWD

Erik van Daalen

Erik is een ambitieuze pragmatische zelf startende organisator met een gezonde drive. Het maakt Erik niet uit of hij de rol van agile coach, agile transitiemanager, release train engineer, programmamanager of projectmanagement vervult. Hij kent het vak in al zijn facetten, zowel traditioneel als agile, waarbij het leveren van projectresultaat belangrijk blijft. Hij is flexibel en ondernemend, heeft gevoel voor prioriteiten en besluitvaardig. Hij is open in zijn communicatie, een teamplayer en geïnteresseerd in mensen, dit maakt hem een organisator die in staat is mensen te stimuleren.

Meer over Erik van Daalen