Contact

De professionele opdrachtgever

Het zijn vooral de opdrachtgever en de opdrachtnemer (de projectmanager) die het succes van een project bepalen. Beide zijn de kritische succesfactoren van een project. Deze tekst vindt u terug in ons boek “Professionaliseren van Projectmanagement“, geschreven door KWD Resultaatmanagement. We lichten een klein tipje van de sluier op.

Boekrecensie

Van gepland resultaat naar bijdragen aan doelstellingen

Ons denken over projecten is geleidelijk veranderd. Vroeger dachten we dat het bij een project voldoende was om binnen de afgesproken randvoorwaarden (tijd, geld) een gepland resultaat op te leveren. Uitgangspunt hierbij was dat we aan het begin van het project in staat waren aan te geven wat we aan het eind van het project nodig hadden. Tussentijdse wijzigingen werden gezien als te vermijden uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn echter de regel geworden. ‘Opleveren volgens oorspronkelijk plan’ kan dus niet meer de maatstaf zijn voor succes. In het huidige denken gaat het erom of het project de doelstellingen van de organisatie ondersteunt. Of anders geformuleerd: worden tegen aanvaardbare kosten de beoogde baten – bijvoorbeeld hoger rendement, voldoen aan wetgeving, vergroten van de veiligheid – gerealiseerd? Uiteindelijk is dan ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor het projectsucces.

De rol van de opdrachtgever

Wat is de rol van opdrachtgevers in deze visie op projectsucces? In eerste instantie betekent dit dat hij de projectmanager aanstuurt vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Onderwerpen die daarbij om de hoek komen kijken, zijn het vaststellen van de businesscase, het toetsen van de voortgang en het aanpassen van de opdracht op basis van de businesscase, het realiseren van de baten. Stuk voor stuk zaken die je niet kunt delegeren aan een projectmanager.

Reden voor mislukte projecten

Deze constatering staat op gespannen voet met het resultaat van bijvoorbeeld een onderzoek door het blad Computable. Hierin werd onder meer de vraag gesteld wat de belangrijkste reden is voor het mislukken van ICT-projecten. Het meest gegeven antwoord (19%) was: “Omdat de opdrachtgever niet duidelijk genoeg is”. Het toenemend belang van goed opdrachtgeverschap loopt dus blijkbaar niet gelijk op met de werkelijke invulling van die rol. Een wrange maar reële constatering.

Meer weten?

Is je interesse gewekt naar aanleiding van bovenstaand fragment uit het boek ‘Professionaliseren van Projectmanagement‘, geschreven door KWD Resultaatmanagement? Vraag het boek dan aan.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.