Contact

De juiste terminologie

Enige tijd geleden hadden we bij een klant discussie over de termen Opdrachtgever en Project Sponsor. Ongeveer tegelijkertijd bracht KWD het boekje Nul mislukkingen voor Business Owners uit. Deze had enige jaren geleden waarschijnlijk nog ‘Nul mislukkingen voor Opdrachtgevers’ geheten. KWD heeft een aantal boeken en wetenschappelijke artikelen uitgepluisd op de termen Project Owner, Business Owner, Project Sponsor en Executive. Hier in het kort de bevindingen.

Publicaties

Project Owner en Project Sponsor

Allereerst over het Engelstalige “Project Owner” en “Project Sponsor”. We zien vier verschillende interpretaties :

  • Het is hetzelfde. Het is in beide gevallen een persoon die verantwoordelijk is voor het behalen van de business case en aan wie de projectmanager rapporteert, vaak ondersteund door een project stuurgroep.
  • De Project Sponsor staat wat meer op afstand en heeft meer de betekenis van degene die initieel voor het geld zorgt. De Project Owner krijgt een gedelegeerde bevoegdheid en neemt de verantwoordelijkheid voor de oplevering. Daar zie je weer twee mogelijkheden:
    • De Project Owner doet dit als tijdelijke rol, naast een functie in de permanente organisatie en is bijvoorbeeld een senior manager. De projectmanager rapporteert aan de Project Owner.
    • De Project Owner heeft dit als hoofdfunctie en zouden we eerder een programmamanager noemen.
  • De Project Owner is meer een organisatie dan een persoon, namelijk de partij of “klant” die het eindproduct dat het project oplevert gaat gebruiken. De Project Sponsor is dan de persoon aan wie de projectmanager rapporteert en is verantwoordelijk voor realisatie van de deliverables conform waar de Project Owner voor wil betalen.
  • De Sponsor heeft de betekenis van degene die voor het geld zorgt. De Owner (vaak zonder “project” ervoor) is degene die het product gaat gebruiken, maar die rapporteert niet aan de Owner. De Project Sponsor wil rendement op de investering. De verantwoordelijkheid van oplevering ligt bij Contractors die rapporteren aan een samenspel van Sponsors en/of Owners. Complexe situaties worden beschreven in het zeer lezenswaardige boek “The Strategic Management of Large Engineering Projects“ (Miller, Lessard, 2000). Denk hier bij een “Sponsor” aan een conglomeraat dat het geld organiseert, bijvoorbeeld deels uit ontwikkelingsgeld, deels privaat en deels overheid. De “Owner” is vaak een overheid dat het product gaat inzetten voor haar burgers, zoals een nieuwe brug.

Business Owner

De term Business Owner lijkt vooral voort te komen uit Scrum/Agile, maar kan ook gebaseerd zijn op de “Senior Responsible Owner” van MSP. Het is in het kader van projecten de persoon die verantwoordelijk is voor het halen van de business case.

Executive

Dan hebben we daarnaast nog de term “Executive”. De Prince2 term voor de persoon die verantwoordelijk is voor de business case en die de voorzitter is van de stuurgroep. Dus de verwarring is compleet en dan laat ik nog het gebruik als rol i.p.v. een persoon of organisatie buiten beschouwing.

Er is er maar één verantwoordelijk

Maar laten we simpel eindigen. Bij verreweg de meeste projecten waar KWD een rol in heeft, is er één persoon die verantwoordelijk is (Engels: Accountable) voor de business case. Eén persoon als verantwoordelijke voor de business case is een grote beïnvloeder van projectresultaat (Zwikael, Merdith, Smyrk, 2018). Deze persoon, in het Nederlands “Opdrachtgever” genoemd, voorkomt verwarring. Al is deze term eigenlijk zwak, omdat het de belangrijkste verantwoordelijkheid (eigenaarschap voor de business case) niet dekt. De term maakt echter weinig uit, als de verantwoordelijkheid en bevoegdheid maar helder zijn. Die persoon heeft een groep boven zich (bijvoorbeeld een centrale directie) die het budget beschikbaar heeft gesteld, laten we die dan de “Funder” noemen (Zwikael and Meredith, 2018).

En tot slot om mee te nemen: als je weer eens een consultant tegenkomt die uitstraalt dat iedereen hoort te weten wat we onder een bepaalde term verstaan, dan heb je nu de kennis om daar tegenin te gaan..

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.