Contact

Best Value Conference 2020

Van 13 tot en met 17 januari 2020, vond de jaarlijkse Best Value Conference plaats in Tempe, Arizona. Jaarlijks in januari komen experts en overige geïnteresseerden vanuit met name de VS en Europa bijeen om kennis te nemen (en te delen) van de nieuwste ontwikkelingen en praktijktoepassingen van de Best Value Approach (de BVA). KWD Resultaatmanagement was erbij!

Artikelen

De expert staat centraal

De BVA is een bewezen, succesvolle filosofie en onderliggende methodiek voor het inkopen en uitvoeren van projecten. Daarbij staat de rol van de expert centraal: een expert is in staat snel een uitgangssituatie te doorgronden. Op basis van zijn/haar kennis en ervaring kan deze een onderscheidende, innovatieve oplossing en aanpak aanbieden die aansluit bij de (business) doelstellingen en de randvoorwaarden van de opdrachtgever, tegen een marktconforme prijs. Transparantie, voorspelbaarheid en beheersbaarheid is daarbij een vanzelfsprekend gevolg van de expertise.

Verandermanagement en expertise

Tijdens het vijf-daagse congres werd dit jaar met name aandacht besteed aan verandermanagement en expertise. Kernboodschap is dat mensen in het algemeen (“90%”) veranderen lastig vinden en de juiste strategie is dan om de aandacht te richten op de 10% die het begrijpt en wil veranderen. Een logische, simpele doelstelling en een concreet plan zijn dan voldoende om de gewenste verandering in gang te zetten.

Daarnaast werd deze keer ook dieper ingegaan op de noodzaak van goed projectmanagement. Goed en snel inkopen alleen is niet voldoende. Het gaat juist om de onlosmakelijke samenhang met de projectuitvoering.

Best Value Projectmanagement

KWD Resultaatmanagement heeft de principes van de BVA geïncorporeerd in haar projectmanagementaanpak. Dit wordt gedaan in de vorm van Best Value Projectmanagement: sneller en beter sourcen van ICT Diensten, als fundament voor succesvolle projectuitvoering. Bij diverse organisaties is en wordt dit succesvol in de praktijk toegepast, onder meer bij Transavia, Facilicom, Belastingdienst, Universitair Medisch Centrum Maastricht, Sanquin en de Raad voor de Rechtspraak.

Tijdens de Best Value Conference 2020 heeft KWD projectmanager en A+ gecertificeerd Best Value expert Fred Bons een inspirerende en verhelderende presentatie gegeven. Het grotendeels Amerikaanse publiek nam hij mee in de succesvolle toepassing van Best Value Projectmanagement bij Transavia. In het bijzonder het project ‘Housing & Hosting’ dat tot doel had het volledig uitbesteden van het Datacenter van Transavia, inclusief de onderliggende netwerk-infrastructuur. Kern van de bijdrage van KWD was, dat in iets meer dan een half jaar de volledige aanbesteding is uitgevoerd, het contract is getekend en de eerste stap van het project (de Transitie) succesvol is gestart en vervolgens voorspelbaar en beheersbaar is uitgevoerd. Met recht ‘sneller en beter sourcen van ICT Diensten’!

Meer weten over de Best Value Approach of meer specifiek Best Value Projectmanagement en wat dat voor uw organisatie en/of project kan betekenen? Neem contact op met Fred Bons, via fred.bons@kwdrm.nl, of vraag het KWD boekje Best Value Projectmanagement: ICT Leverancier van Vijand naar Vriend aan.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.