Fred Bons

Zeer ervaren manager van complexe veranderingsprocessen. Doorgrondt complexe situaties snel en komt tot realistische, haalbare en werkende oplossingen. Stelt realistische en gedragen plannen op en komt tot executie. Brengt mensen en partners samen in teams: (ver)bindt, inspireert en richt, waardoor zij tot grote prestaties komen. Verbindt schijnbaar tegenstrijdige belangen door ze te koppelen aan een gemeenschappelijke intentie.

 

Betere projecten voor een betere wereld

Naast zijn werkzaamheden voor KWD is Fred voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Internationale Project Management Association (IPMA-NL). Daarbij acteert Fred vanuit het motto ‘Betere Projecten voor een Betere Wereld’. Dat zijn projecten die maatschappelijk relevante en duurzame waar creëren voor alle stakeholders. Voor mensen en door mensen, waarbij de experts centraal staan en de (project)manager er voor zorgt dat zij hun expertise maximaal kunnen benutten.

Deze innerlijke overtuiging komt ook terug in de gedreven en resultaatgerichte wjize waarop Fred werkt aan het creëren van waarde in zijn opdrachten.

Volg Fred Bons